HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8518
ime B., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8518)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao28. 2. 1975.

član HŠD ogranak
Gospić

1980

isčlanjen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Milice r. Diklić. Potječe iz radničke obitelji. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva. I osnovnu i srednju školu završio je u Otočcu. Maturirao je na realnoj gimnaziji 1969. god.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1969. g. Diplomirao je 28.2.1975. g., položivši diplomski ispit.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Gospić, Šumarija Otočac. Nakon priprav. staža najprije je šumski poslovođa za područje Kapela, potom referent tehničke pripreme rada i praćenja mehanizacije, upravitelj TJ Šumarije Otočac. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb, UŠ Gospić, na radnom je mjestu revirnika Šumarije Otočac.

 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 694.
 *** HŠŽ Leksikon, knj. l, s. 145.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM