HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8520
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8520)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao1964.

 Sin Šimuna i Slave r. Babić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji zemljoradnika. Osnovnu školu završio je u Aržanu 1951., a Srednju šum. školu za krš u Splitu 1959. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1964. godine.
 U lipnju 1966. zapošljava se u Sekciji za uređivanje šuma Rijeka, koja je djelovala u sastavu Poslovnog udruženja šum.-privr. organizacija Zagreb. Sredinom 1967. polaže stručni državni ispit, postavši najprije pomoćnik taksatora, a zatim taksator (samostalni uredivač) na izradi ŠG osnova za ŠG Delnice, Senj i Buzet. Sredinom 1971. Sekcija se pripaja Posl. udruženju "Drvo" Rijeka, proširuje djelatnost i mijenja naslov u Šumarski projektni biro, kojem početkom 1972. postaje rukovoditeljem. U sastavu "Drvo" Rijeka početkom 1973. prelazi na rad u vanjsku trgovinu na poslove zastupanja inozemnih tvrtki - proizvođača strojeva i alata za šumarstvo. Tu je najprije tehnički rukovoditelj, a zatim šef poslovnice. Od kraja 1976. radi na poslovima izvoza drveta i proizvoda od drveta u svojstvu šefa poslovnice. Potkraj 1990. osniva privatnu tvrtku za izvoz i uvoz te organizaciju lovnog turizma, gdje radi kao direktor i jedini vlasnik.
 God. 1963. bio je na praksi u Njemačkoj, a 1976. diplomirao I. stupanj Odjela za industriju Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
 Povremeno se javljao kraćim prilozima u Lovačkom vjesniku.

 Frković, A.: Bibliografija LRV... Zagreb 1993., s. 397.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM