HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8522
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8522)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Rodom je Poljak. Podaci o školovanju nisu poznati.
 Iz privatne šum. službe u Galiciji (Poljska) dolazi 1857. u Hrvatsku, gdje je imenovan šumarom I. razreda kod Otočke krajiške pukovnije. God. 1861., napustivši krajišku službu, imenovan je upraviteljem šumarstva Čabarskoga vlastelinstva, a 1870. prelazi u Kr. zemaljsku službu kao županijski nadšumar Riječke županije.
 God. 1873. vraća se Čabarskom vlastelinstvu, gdje je imenovan šumarnikom i u tom svojstvu umire u Čabru 8.11.1887. u 73. godini života.
 U Šum. listu objavio je nekoliko članaka (1879, 1883., 1885. ). Bio je povjerenik za više državne šumarske ispite.
 Od 1876. bio je član HSŠD, odborski zamjenik i društveni povjerenik.
 Vrijedno je pribilježiti da su od djece, koju je imao u braku sa Sofijom r. Halbsch, sinovi Ljudevit i Eduard (Slavoljub) završili šumarstvo u Križevcima (1869., odnosno 1876. ), a šumar je bio i sin Rudolf (Križevci 1871. ?). Sva trojica radila su u Hrvatskoj. Rudolf je 1887. otišao u Češku.

 *** ŠL 1880., s. 142; 1882., s. 223.
 Vrbanić, M.: Antun Brosig. In memoriam. ŠL 1887., s. 539.
 *** PŠH 1846-1976., s. 407.
 Uredništvo: Naši jubilarci (Brosig Ljudevit). ŠL 1935., s. 173.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM