HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8531
ime ČMELIK, Vilim
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     


lokacija

rođen19. 2. 1878.Zemun
apsolvirao1897.
diplomirao1898.
dodatne listepredsjednici HŠD 
 Osnovnu školu, a zatim i Veliku realku završio je u Zemunu 1895., a šumarstvo na Visokoj školi za kulturu tla u Beču 1898. kao stipendista Hrv. zemaljske vlade. Rektorat Visoke škole u Beču uručio mu je 1958., povodom 60. godišnjice diplomiranja, "zlatnu diplomu inženjera", što je proslavljeno i u Šum. društvu Zagreb.
 Od 1898. do 1918. radio je u Šum. odjelu Zemaljske vlade u Zagrebu, kod Kotarske oblasti u Slatini i kao šum. nadzornik u Županijskoj upravnoj službi (Gospić, Vukovar). Godine 1918. bio je na čelu Nadšumarskog ureda u Vinkovcima, odakle je premješten k Ministarstvu šuma i rudnika u Beograd, gdje je surađivao na ustroju šumarstva u Kraljevini SHS. God. 1920. imenovan je načelnikom netom osnovanog Povjereništva Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu. Zatim je radio u Ministarstvu u Beogradu i kao direktor Direkcije šuma u Apatinu (Vojvodina).
 God. 1924. definitivno dolazi u Ministarstvo u Beograd, gdje je najprije načelnik Odjela za šumarstvo, a od 1929. do umirovljenja 1931. generalni direktor šuma. Tada je surađivao na izradbi prvog jedinstvenog Zakona o šumama za Kraljevinu Jugoslaviju i napisao predgovor zakonu (1929. ).
 Bio je suradnik Šum. lista (1912.-13., 1923.-24., 1930., 1937. ) gdje je, između ostalog, objavio opsežniji članak o orahu (1913., s. 1-15), a surađivao je i u listu Napredni gospodar (1931., 1938. ).
 Bio je član utemeljitelj i odbornik HSŠD, potpredsjednik i od 1928. do 1931. predsjednik JŠU u Zagrebu, zatim član utemeljitelj HŠD za vrijeme NDH i član Šum. društva NR Hrvatske.
 Svojim ukupnim djelovanjem ing. V. Čmelik dao je znakovit doprinos unapređenju šumarstva i očuvanju šuma u Hrvatskoj.
 Umro u Zemunu ? .

1Piše V. Č., 1913: Uzgoj oraha kao šumskog drveta.. Š.L. 1, s.1 PDF
2V. Čmelik, 1923: Praktični državni šumarski ispit.. Š.L. 7, s.450 PDF
3Ing. Čmelik, 1924: Sa kongresa Čehoslovačkog Šumarskog Udruženja. Š.L. 12, s.663 PDF
4Ing. V. Čmelik, 1930: Prilikom donošenja zakona o šumama.. Š.L. 2, s.78 PDF
5Ing. Čmelik, 1937: † Ing. A. Jovanovac.. Š.L. 12, s.690 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Iskaz član. HSŠD 1908., 1915., (ŠL).
 *** Izvj. JŠU 1927., s. 3; 1929., s. 6; 1930., s. 3; 1937., s. 14, (ŠL):
 *** Promjena na mjestu generalnog direktora šuma. ŠL 1929., s. 178-179.
 Borošić, J.: SIS, s. 23, 130, 141.
 *** ŠL 1940., s. 266; 1943., s. 22; 1946., prosinac, (prilog).
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 157, 199, 208.
 Pere, Z.: Rijetki jubilej. ŠL1958., s. 301-302.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 545, (Crnelik!)
 *** PŠH 1846-1976., s. 180, 411.
 *** HBL3, 1993., s. 82.
 *** HŠD 1846-1996., s. 134, 135, 153, 175.
 *** Kolibaš Rudolf. HŠŽL, knj. 2 (G-K), Zagreb 1997., s. 341.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERC, Zvonimir: Rijetki jubilej, ŠL 7-9/1958, s.301 PDF
 

 Rođen u Zemunu 1868. šumarstvo završava 1898. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču, kao posljednji stipendist Zemaljske vlade na toj školi, budući je pokrenuta adekvatna Šumarska akademija u Zagrebu. Cijeli radni vijek proveo je u šumarskoj upravnoj službi, od Zemaljske vladeu Zagrebu do Ministarstva šuma i ruda u Beogradu. Tu je kao generalni direktor šuma sudjelovao u izradi prvog jedinstvenog Zakona o šumama Kraljevine. Aktivno je djelovao u radu HSŠD kao član utemeljitelj i odbornik, a od 1928. i predsjednik.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM