HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8536
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8536)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao1952.
karijera1953.Šumarija Mali Lošinj

 Sin Antuna i Barbare r. Devčić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Krasnu 1939., a real. gimnaziju u Novoj Gradiški, maturiravši 1947. god.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1952.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Šumariji Mali Lošinj 1953. Nakon tri godine (1955. ), premješten je u Šumariju Klana, a od 1956. do 1957. upravitelj je Šumarije Perušić u Lici. Tijekom naredne četiri godine (1957.-1961. ) radi u DIP-u Senj, a osnivanjem ŠG Senj 1961. vraća se u šumarstvo. Preselivši se u Zagreb, 1964. preuzima dužnost šefa Predstavništva Zagreb, KLI "Lesonit" Ilirska Bistrica (Slovenija), gdje je bio zaposlen sve do ljeta 1987.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM