HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8540
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8540)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1965.
diplomirao5. 10. 1966.
karijera1. 12. 1951.Šumarija Mrkopalj

 Sin Valentina i Lucije r. Smolčić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio nadlugar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Dabru. Niže razrede gimnazije polazio je u Karlovcu, Senju i Otočcu, a srednju Šum. školu u Drnišu i Karlovcu, maturiravši 1950. godine.
 Do okončanja izvanrednog studija šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu, na kojem je na ŠG odjelu diplomirao 5.10.1966., punih 15 godina radio je kao šum. tehničar. Prvo zaposlenje dobiva u Dl Delnice, a nakon odsluženoga vojnog roka, 1.12.1951. zapošljava se u Šumariji Mrkopalj ŠG "Viševica" Rijeka. Osnivanjem ŠG Delnice, 1964. god. premješten je u Šumariju Skrad za referenta eksploatacije šuma, a 7.5.1968. u Šumariju Fužine za upravitelja šumarije. Početkom 1970. prelazi u RZ Zajedničke službe ŠG, najprije na radno mjesto direktora tehničkog odjela, pa pomoćnika glavnog direktora i konačno direktora gospodarstva. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem Goransko-prim. ŠG Delnice 1985. postavljen je za predsjednika Poslovodnog odbora. Nakon pet godina došlo je do osnivanja "Hrvatskih šuma" - UŠ Delnice, kojoj je prvi v. d. upravitelja. S tog radnog mjesta krajem 1991. odlazi u mirovinu.
 Dipl. ing. Ivan Došen aktivan je i u društveno-političkom radu. U vrijeme donošenja Zakona o šumama 1983. zastupnik je u Saboru SRH gdje se argumentirano zalaže za ustroj SIZ-a šumarstva SRH, postavši prvim njegovim predsjednikom. Od 1978. do 1982. predsjednik je Općine Delnice. Član je Izvršnog vijeća Zajednice općina Rijeka i odbornik skupštine zajednice općina Rijeka, delegat je šumarstva u Privrednoj komori Rijeke i Privrednoj komori Hrvatske.
 Tijekom aktivne službe sudjelovao je na više stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, od kojih bilježimo: Kongres IUGB-a u Moskvi (1969. ), studijska putovanja po Kanadi (1971. ), Mađarskoj, ČSR-u i Rumunjskoj. U više je navrata sudionik Sajma u Kla-genfurtu (Austrija) i Švedskoj, (u vezi uvođenja šumske mehanizacije u šumarstvu, te projektiranju i izgradnji "Drvenjače" Fužine).
 Za samoprijegoran rad u šumarstvu, uz brojna priznanja i nagrade, odlikovan je Ordenom rada Poveljom Savezne privredne komore Jugoslavije - Savjet za šumarstvo i preradu drveta za uvođenje mehanizacije u šumarstvo u sve faze radova.
 Dugogodišnji je član DIT-a i sudionik osnivačke skupštine Ogranka Delnice 19.6.1978.
 Umirovljeničke dane provodi u Delnicama i Dramlju.

1Investiciona ulaganja ŠG Delnice. Zbornik "Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980., s osvrtom na prošlost Gorskog kotara". Delnice 1981., s. 293-305.

 *** ŠN, s. 551.
 *** HŠŽ Leksikon, knj. l (A-F), Zagreb 1996., s. 266.
 *** Šumarska škola Karlovac, 1997., s. 79, 124.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM