HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8542
ime D., Rade
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8542)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao1931.
djelovao Lipova /Kolašin - Crna Gora/

 Studirao je na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1928.-29., a diplomirao je 1931. U šumarskoj struci zaposlio se 26.4.1932. kao pripravnik u Direkciji šuma Zagreb. Prema nepotpunim podacima, kao šum. viši pristav kod Kotarskog načelstva u Gospiću premješten je u istom svojstvu kod Šum. odsjeka Kr. banske uprave na Cetinju (Crna Gora).

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 40, 115, 141.
 *** ŠL 1940., s. 53.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** HŠŽ Leksikon, l, 1996., s. 270.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM