HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8544
ime Đ., Todor
zvanje
zanimanje     
šumarski nadzornik
     


lokacija

apsolvirao1921. Šumarstvo je studirao na Visokoj šum. školi u Nancy-u (Francuska). Apsolvirao je 1921. godine. U šum. struci počeo je raditi 20.10.1921. Državni stručni ispit položio je u Beogradu 1926.
 Prema raspoloživim podacima, od 1925. radio je kod kr. Direkcije šuma u Vinkovcima, najprije kao upravitelj Šumarije u Moroviću, a od 1938. do 1940. kod Direkcije šuma, kada je u svojstvu šum. nadzornika bio premješten u Ministarstvo šuma i rudnika u Beograd.
 Bio je član JŠU u Zagrebu.

1Todor Gjurgjić, 1930: Delokrug i rad šumske uprave.. Š.L. 5, s.225 PDF
2Ing. T. Gjurgjić, 1930: Delokrug i rad šumske uprave.. Š.L. 8, s.385 PDF
3Ing. T. Đurđić, 1932: Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području direkcije šuma Vinkovci.. Š.L. 7, s.438 PDF
4T. Djurdjić, 1932: Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području d. š. Vinkovci.. Š.L. 7, s.438 PDF
5Ing. Todor Djurdjić., 1934: Državno šumsko gazdinstvo i zakon o državnom računovodstvu.. Š.L. 3, s.97 PDF
6Ing. T. Đurđić, 1936: Delokrug i rad šefa šumske uprave. Predavanje na skupštini Beogradske podružnice J. Š. Udruženja 14 IV 1935.. Š.L. 2-4, s.179 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 25, (Gjurgjić).
 Borošić, J.: SIS, s. 26, 45, 89, 142.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 81, 157, 166, (Gjurgjić i Djurdjić).
 *** ŠL 1940., s. 189.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 545, 552.
 *** PŠH 1846-1976., s. 114, 411.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM