HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8548
ime F., Vladimir
zvanje
zanimanje     
redovni sveučilišni profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8548)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Na Šum. akademiji u Zagrebu bio je od 1912. do 1919. asistent iz geodezije, a predavao je u istom razdoblju tlocrtno crtanje. Na Geodetskom tečaju, koji je od 1908. djelovao pri Šum. akademiji, asistirao je kod izvođenja "geodetskih vježbi u polju" i predavao tlocrtno risanje i nižu geodeziju li II(1908.-1919. ).
 Na Šumarskom odjelu Gospodarsko-šum. fakulteta u Zagrebu, u koji je preustrojena Šum. akademija (1919. ), kao profesor predavao je od 1919. do 1923. terensko crtanje.
 God. 1920. izabran je za redovitoga profesora Tehničke visoke škole, osnovane 1918. u Zagrebu, (od 1925. Tehnički fakultet)., a bio je dekan Građevnog, Kulturno - inžinjerskog i Geodetskog odjela 1920.-21.

 *** ŠN, s. 99, 100, 118, 203, 383.
 *** SŠN 2, s. 116, 118, 119, 296, 298, 306, (životopis).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM