HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8549
ime F., Makso
drugo ime
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1916.

 Gimnaziju je završio u Karlovcu 1912., a šumarstvo na Šum. akademiji u Zagrebu apsolvirao je 1916.
 Započeo je raditi 15.11.1916., a državni stručni ispit položio je 1917. u Zagrebu. Prema raspoloživim podacima, 1927. nalazio se u Novoj Gradiški. God. 1933., kao šum. savjetnik, bio je v. d. direktora Direkcije šuma Slunjske imovne općine u Karlovcu, gdje je 1939.-1940. radio kao kotarski šumar kod Kotarskog načelstva. Zatim je kraće vrijeme radio kao šum. savjetnik pri Odjeljenju za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu, a za vrijeme II. svj. rata bio je ravnatelj Ravnateljstva šuma u Vinkovcima.
 Bio je član JŠU u Zagrebu, za vrijeme rata odbornik HŠD, a nakon rata član Šum. sekcije, odnosno Šum. društva Hrvatske.
 Autor je Tablica za kubiranje trupaca i Skrižaljki za računanje drvnih zaliha u sastojinama, koje je Šum. društvo tiskalo 1952.

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 26, (ŠL).
 Borošić, J.: SIS, s. 4, 75, 89, 142.
 *** ŠL 1939., s. 326; 1940., s. 187, 266, 327; 1943., s. 22; 1946., prosinac (prilog).
 *** ŠN, s. 104; SŠN 2, s. 124
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 537, 540.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti. Karlovac 1995., s. 15, 187.
 *** HŠD 1846-1996., s. 221, 235, 255.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM