HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8554
ime G., Slavko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
      docent predmeta Osnova tehnologije drva na Šum. i DT odsjeku i Tehnološke karakteristike drva

                                                                IZBOR      (knjiga5/8554)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao1975.
magistrirao1989.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao7. 1996.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Osnovno obrazovanje završio je u Osnovnoj klasičnoj školi u Zagrebu, a srednje u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao 1975. godine na DI odjelu Šum. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 Nakon diplomiranja radio je u Drvodjeljskoj školi "Jurica Ribar" u Zagrebu i u Exportdrvu, OOUR Vanjska trgovina u Zagrebu. Od 1980. zaposlen je na Šum. fakultetu u Zagrebu u svojstvu asistenta iz predmeta osnove tehnologije drva. Tijekom šk. god. 1980/81. pohađao je i završio nastavu za pedagošku izobrazbu sveučilišnih nastavnika u Centru za izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu.
 Sudjelovao je i u izvođenju nastave predmeta Poznavanje materijala I na VI. stupnju, kao i u izvođenju nastave istog predmeta na VI. stupnju obrazovanja uz rad u Brčkom, Vranju i Delnicama.
 Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio poslijediplomski studij područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Šumarstvo, znanstvene grane Vođenje procesa u preradi drva, ogranka Tehnologija masivnog drva, obranivši u travnju 1989. godine magistarski rad Svojstva bagremovine od posebnog značenja za mehaničku preradu. U listopadu 1990. godine izabran je u zvanje znanstvenog asistenta.
 U srpnju 1996. godine obranio je doktorsku disertaciju Svojstva juvenilnog i adultnog drva bukovine iz područja Bjelolasice, čime je stekao akademski naslov doktora znanosti drvne tehnologije. Na temelju habilitacijskog nastupnog predavanja održanog u veljači 1997. godine. Raspored tehničkih svojstava drva jele, bukve i hrasta po poprečnom presjeku u radijalnom smjeru i habilitacijskog kolokvija habilitiran je na Šum. fakultetu u Zagrebu u znanstvenonastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Drvna tehnologija, za predmet Osnove tehnologije drva.
 U listopadu 1997. izabran je za predstojnika Zavoda za znanost o drvu, u kojem su mu povjereni predmeti Osnove tehnologije drva na DT i Šum. odsjeku, Tehnološke karakteristike drva na DT odsjeku i Anatomija drva na DT i Šum. odsjeku.
 U travnju 1997. godine imenovan je predsjednikom Tehničkog odbora za fizikalna i mehanička svojstva drva, te trajnost i zaštitu drva pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, s ciljem uspostavljanja sustava normizacije u Republici Hrvatskoj.
 U sklopu znanstvenog rada na projektima Fakulteta, Općeg udruženja šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske i SIZ-a IV. za znanstveni rad SRH, odnosno Ministarstva, radi na istraživanju makroskopskih, fizikalnih, mehaničkih i tehnoloških karakteristika, te njihovih varijacija u domaćih i stranih vrsta drva; sudjeluje u projektu Istraživanje fizičkih i mehaničkih svojstava odrvenjene biomase za potrebe njenog kompleksnog korištenja; Racionalno korišćenje pilanske sirovine; Fleksibilne proizvodne tehnologije u drvnoprerađivačkoj industriji; Fleksibilna proizvodna linija u primarnoj preredi drva-primarnoj pilani; Istraživanje optimizacije i razvoj novih proizvoda i proizvodnih tehnologija u proizvodnji namještaja od masivnog drva; Istraživanja optimalnog korištenja bagremovine; Pilanska prerada tanke oblovine listača; Istraživanje, optimizacija i razvoj proizvoda i tehnologija pilanske prerade; Istraživanja poboljšanja svojstava drva i proizvoda iz drva; Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva; Kompleksno istraživanje dvostruke bijeli hrasta lužnjaka; Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu drva.
 Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, i to: "Seminar o sušenju drva", Delnice (1981. ); "Kolokvij o pilanarstvu", Delnice (1984. i 1987. ); "Kolokvij o bukvi", Velika-Požega (1984. ); Savjetovanje "Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda u preradi drva", Osijek (1984. ); Simpozij "Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva", Beograd (1990. ); Savjetovanje "Razvoj i perspektive finalne obrade drva", Zagreb (1991. ); Savjetovanje "Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj", Novi Vinodolski (1994. ); International Symposium "Wood structure and properties ´94", Zvolen, Slovačka (1994., 1998. ); International Conference "Surface properties and durability of exterior wood building components", Zagreb (1999. ).
 Član je Akademije Šumarskih znanosti u Zagrebu.

1Ispitivanje stabilnosti stolica bez rukonaslona. Drv. industrija, 27 (1976), 1-2, Zagreb, s. 26-30.
2Ispitivanje stabilnosti stolica bez rukonaslona, Drvna industrija, 27(1976),1-2, 26-30.
3Točnost mjerenja vlažnosti nekih domaćih vrsta (brijest, crni bor, grab, jasen, joha, smreka, topola) vlagomjerom "HGR-20F", (s Bađun, S. ). Studija RIZ Zagreb, 1979.
4Točnost mjerenja vlažnosti nekih domaćih vrsta drva (brijest, crni bor, grab, jasen, joha, smreka, topola) vlagomjerom “HGR-20F” (sa S. Bađun), studija RIZ - Zagreb, Zagreb, 1979.
5Karakteristike bukovine iz trupaca duže vrijeme ostavljenih u šumi, (u suradnji). Bilten ZIDI, 8, ŠF Zagreb 1980, 2, s. 46-59.
6Karakteristike bukovine iz trupaca duže vrijeme ostavljenih u šumi (sa S. Bađun, B. Petrić, i V. Šćukanec), Bilten ZIDI, 8(1980), 2, 46-59.
7Kvaliteta bukovih željezničkih pragova s raznim stadijima zagušenosti i početne dezintegracije, (s Bađun, S. i V. Šćukanec). Ibid. 10, 2, 1982., s. 1-11.
8Kvaliteta bukovih željezničkih pragova s raznim stadijima zagušenosti i početne dezintegracije (sa S. Bađun, i V. Šćukanec), Bilten ZIDI, 10(1982), 2, 1-11.
9Zajedničko ispitivanje i atestiranje vlagomjera za drvo, (s Bađun, S. ), ŠF, ZIDI UI/ 83, Zagreb 1983.
10Zajedničko ispitivanje i atestiranje vlagomjera za drvo (sa S. Bađun), ZIDI, U1/83, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1983.
11Mjerenje hrapavosti površine piljenica. Drv. industrija 35, 1-2, 1984., s. 19-23.
12Mjerenje hrapavosti površine piljenica, Drvna industrija, 35(1984), 1-2, 19-23.
13Fizička i mehanička svojstva bagremovine (Robinia pseudoacacia L. ), (s Horvat, I. i S. Bađun. ) Bilten ZIDI 12, 5, 1984., s. 44-54.
14Fizička i mehanička svojstva bagremovine (Robinia pseudoacacia L.) (s I. Horvat i S. Bađun), Bilten ZIDI, 12(1984), 5, 44-54.
15Neka fizičko-mehanička svojstva bukovine. "Kolokvij o bukvi", Velika - Slav. Požega 1984., s. 109-115.
16Neka fizičko-mehanička svojstva bukovine, Kolokvij o bukvi, Velika-Sl. Požega, 1984, 109-115.
17Korištenje zvučnim emisijama za otkrivanje kritične razine naprezanja tokom sušenja hrastovine. Ibid., 7-8, 1984., s. 183-184.
18Korištenje zvučnim emisijama za otkrivanje kritične razine naprezanja tokom sušenja hrastovine, Drvna industrija, 35(1984), 7-8, 183-184.
19Električna svojstva i mjerenje sadržaja vode u drvu, (s Bađun, S. i J. Babić). Drv. industrija 38, 5-6, 1987., s. 111-116.
20Električna svojstva i mjerenje sadržaja vode u drvu (sa S. Bađun i J. Babić), Drvna industrija, 38(1987), 5-6, 111-116.
21Fizičke i mehaničke osobine juvenilnog drva bukovine i jelovine, (sa Sinković, T. ). Zbornik radova "Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva", Beograd 1990.
22Fizičke i mehaničke osobine juvenilnog drva bukovine i jelovine (s T. Sinković), Zbornik radova Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva, Beograd, 1990.
23Fizička svojstva jelovine (Abies Alba Mili. ) iz područja Gorskog kotara, (sa Sinković, T. ). "Razvoj i perspektive finalne obrade drva", Zagreb 1991., s. 109-115.
24Fizička svojstva jelovine (Abies Alba Mill.) iz područja Gorskog kotara (s T. Sinković), Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagreb, 1991, 109-115.
25Ispitivanje makroskopskih, fizičkih i mehaničkih svojstava jelovine (Abies alba Mili. ) za potrebe "Finvest corp. " - pilana Gerovo, (sa Sinković, T. ). ŠF Zagreb, ZIDI, 1993.
26Ispitivanje makroskopskih, fizičkih i mehaničkih svojstava jelovine (Abies alba Mill.), studija za potrebe Finvest corp. - pilana Gerovo (s T. Sinković), ZIDI, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
27Some physical and mechanical properties of the Bednja abonos, (with Sinković, T. ). The 2nd International Symposium "Wood structure and properties ´"94", Zvolen, (ČSR), 1994., pp. 143-150.
28Raspored svojstava jelovine po poprečnom presjeku., (sa Sinković, T. ). "Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj". Novi Vinodolski 1994., s. 36-41.
29Raspored svojstava jelovine po poprečnom presjeku (s T. Sinković), Savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Novi Vinodolski, 1994, 36-41.
30Some physical and mechanical properties of the Bednja abonos (s T. Sinković), The 2-nd International Symposium Wood structure and properties ‘94, Zvolen, 1994, 143-150.
31Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391 pdf
32Usporedba nekih fizikalnih i mehaničkih svojstava bagremovine i hrastovine, (sa Sinković, T. ). ŠF Zagreb, ZIDI 1997.
33Usporedba nekih fizikalnih i mehaničkih svojstava bagremovine i hrastovine (s T. Sinković), ZIDI, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
34Govorčin, S., 1997: Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, Pilanska tehnologija drva, I - dio. Š.L. 11-12, s.680 PDF
35Zavod za znanost o drvu. Sveuč. šum. nastava u Hrvatskoj 1898-1998., III. knj. Pola stoljeća drvnotehnološke nastave, Zagreb 1998., s. 112-151.
36Distribution of properties in use for oak, beech and fir-wood in a radial direction, (sa Sinković, T. i Trajković, J. ). 3. International Symposium, Wood structure and properties ´98. Zvolen (1998), 83-87., objavljeno i u Drvna industrija 49 (1998), 4, s. 199-204.
37Moisture content in pine wood and fir woodexteriorjoinery, (sa Trajković, J. i Despot, R. ). International Conference "Surface properties and durability of exterior wood building components", Zagreb (1999), pp. 1-5.
38Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, 2000: Influence of double sapwood on the quality of Slavonian oak. GŠP vol. 37 s. 189
39Slavko Govorčin, Vladimir Sertić, Radovan Despot, Jelena Trajković, Tomislav Sinković, 2001: Jelovina. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 733
40Govorčin, S., 2001: Tomislav Sinković. Š.L. 3-4, s.221 PDF
41Govorčin, S., 2001: Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio. Š.L. 5-6, s.340 PDF
42Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Radovan Despot, 2003: Bukovina. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 652
43Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka, 2009: Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.). Š.L. 3-4, s.185 pdf
44Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar, 2009: Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 11-12, s.605 pdf
45Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Bogoslav Šefc, 2011: Strukturna, tehnička i upotrebna svojstva nekih komercijalnih vrsta drva. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 645
46Slavko Govorčin, 2011: Primjena drva hrvatskoga Sredozemlja u brodogradnji. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 684
47Kličić,Hasib/ŠPD Unsko-sanske šume, Šumarija Cazin, 2011: Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.371 pdf

nedeterminirano:
48VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** SŠN3, ŠF Zagreb, 1998. s. 116, 132-134, 328, 341.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SINKOVIĆ, Tomislav: Slavko Govorčin, ŠL 3-4/1997, s.207 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM