HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8557
ime HAUEISE, Gustav
zvanje
zanimanje     
vlastelinski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8557)   IZMJENE         ISPISlokacija

umro18. 1. 1928. Potječe iz stare šumarske obitelji. Podaci o školovanju nisu nam poznati.
 Započeo je službovati kod Vlastelinstva kneza Baćanija (Batthvanyi) u Gorskom kotaru, a prelaskom vlastelinstva u vlasništvo knezova Thurn - Taxis preuzima novu upravu i ostaje u toj uzornoj šumarskoj službi do umirovljenja. Posebno u Delničkom kotaru bili su vidljivi rezultati njegovog savjesnoga djelovanja na uzgoju šuma.
 Umro je 18.1.1928. u dobi od 84. godine. (Nekrolog: ŠL 1928., s. 157. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Gustav Haueise, ŠL 3/1928, s.157 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM