HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8571
prije
ime KARLOVČAN-CESAR, Spomenka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8571)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena6. 10. 1966.Slatina
apsolvirala1991.
diplomirala1992.
karijera1992.UŠ Bjelovarpripravnica
1994.Šumarija Siračrevirnica
umrla16. 10. 2014. Kći Ivana i Mirjane r. Boban. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je saobraćajni tehničar, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završila je u Bjelovaru. Maturirala je na Ekonomskoj školi, računovodstveno-financ. smjer, 1985. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na Šum. odjelu 1992. iz parkiranja i oblikovanja prostora. Napisala je i obranila dipl. rad naslova "Parkovne površine grada Bjelovara".
 Pripravnički staž odradila je u UŠ Bjelovar, Šumarija Virovitica (1.8.1992.-1.8.1993.). Uslijedila je pauza od dvije godine, sve do 15.6.1995. kad dobiva posao revirnika u Šumariji Sirač iste šum. uprave.
 Bila je članica je HŠD i živjela u Daruvaru. Umrla je 16. listopada 2014. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM