HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8577
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8577)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1906.
djelovao Čabar

 Šumarstvo je apsolvirao 1906. na Šum. akademiji u Zagrebu.
 Prema raspoloživim podacima, 1908. radio je kao šum. vježbenik u Bjelovaru, a 1915. kao kotarski šumar u Goli kod Koprivnice.
 Bio je član HSŠD.
 Drugi podaci nisu nam poznati.

 *** Iskaz član. HSŠD 1908., 1915., (ŠL).
 Borošić, J.: SIS, s. 3, 145.
 *** ŠN, s. 102; SŠN2, 1998., s. 123.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 206, 228.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM