HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8579
ime KRASNOV, Milorad
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8579)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 7. 1935.Zagreb
apsolvirao1958.
diplomirao1960.
karijera1961.ŠG Sisak
1963.Šumarija Petrinja
1974.ŠG Sisakupravitelj RJ Transport
1993.Šumarija Vrbovecrevirnik
umirovljen1996.
umro2. 1. 2014.Petrinja Sin Andrije i Marije r. Cubelić. Hrvatske narodnosti. Otac mu je bio grad. inženjer, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je 1948., u Zagrebu a III. mješovitu gimnaziju 1954.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku 1957.-58., a diplomirao 1960. godine.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG Sisak 1961., gdje je poslije pripravničkog staža bio referent za iskorišćivanje šuma i referent prodaje u komercijali. Od 1963. radio je u Šumariji Petrinja, gdje je do 1974. bio referent za iskorišćivanje šuma i pomoćnik upravitelja. God. 1974. obavljao je dužnost upravitelja RJ Transport, ŠG Sisak sa sjedištem u Sisku. Ubrzo se vraća u Šumariju Petrinja, gdje je radio na poslovima iskorišćivanja šuma kao revirnik i upravitelj radne jedinice sve do 1991. godine.
 Nakon okupacije Petrinje, 1991. odlazi u progonstvo u Zagreb, Križevce i Vrbovec. God. 1993. zaposlio se u Šumariji Vrbovec kao revirnik, gdje je ostao do umirovljenja. Potkraj veljače 1996. vratio se u oslobođenu, ali opustošenu Petrinju.
 Bio je član HŠD, Ogranak Sisak, u kome je od 1971. do 1974. obnašao dužnost blagajnika.

Umro je u Petrinji 2. siječnja 2014. godine.

 *** ŠN, s. 371; SŠN 2, s. 690.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 62.
 *** HŠD 1846-1996., s. 427.
 *** HŠŽL2, 1997., s. 407.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GUBIJAN, Željko: MILORAD KRASNOV  (1935–2014), ŠL 9-10/2014, s.539 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM