HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8583
ime M., Mato
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8583)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1964.
diplomirao1967.

 Sin Mate i Vinke r. Bertapelle. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio profesor, a majka učiteljica. Obitelj mu je živjela u Zagrebu, pa se u Zagrebu i školovao: osnovnu školu završio je 1951., a II. gimnaziju 1959. g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je 1963.-64., na Šum. odjelu, a diplomirao 1967. godine.
 Radi izvan čiste šumarske struke. Bavi se hortikulturom i zaštitom.

 *** HŠŽL, 3. knj. (L-P), Zagreb 1998., s. 226.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM