HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8600
ime Z., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šumarski pristav
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8600)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1931.
diplomirao12. 10. 1931.
djelovao Vinkovci

 Studirao je na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol. g. 1930.-31., a diplomirao 12.10.1931.
 Prema raspoloživim podacima od 1933. do 1940. radio je kod Kotarskog načelstva Hvar, kao kot. šum. referent i kao kotarski šumar, u zvanju šum. pristava. God. 1940. premješten je za kot. šumara Ravnateljstvu banovinskih šuma u Vinkovcima. Za vrijeme II. svj. rata, kao viši šum. pristav, bio je upravitelj Šumarije Jamena sa sjedištem u Moroviću pri Ravnateljstvu šuma Vinkovci.
 Zbog pripadnosti ustaškim postrojbama nakon rata osuđen je na kaznu zatvora. Nakon izdržane kazne 50-ih godina radio je s dipl. ing. T. Lucarićem kao taksator u ŠG "Spačva" Vinkovci.
 Bio je član JŠU i HŠD. Na skupštini JŠU 1935. (Split, Jelsa, Hvar) održao je predavanje "Problemi šumarstva otoka Hvara", objavljeno iste godine u Šum. listu (s. 572-585), gdje je opisao staništa i stanje sastojina s osvrtom na njihov prošli i perspektivni razvitak.

 *** ŠL 1935., s. 528, 529, 572; 1937., s. 40; 1938., s. 47, 296; 1940., s. 271, 326; 1941., s. 43, 402; 1943., s. 25, 268, 330; 1944., s. 199.
 Borošić, J.: SIS, s. 8, 152.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 68.
 *** ŠN, s. 357; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** PŠH 1846-1976., s. 83, 378, 414
 *** HŠD 1846. -1996., s. 206, 207.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 549, 552.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM