HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8601
ime Z., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8601)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao27. 1. 1961.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Pavla i Katarine r. Kovač. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio strojovođa, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Sisku 1942.-43., a srednju Drvno - industrijsku u Belišću 1950.-51. Nakon toga maturirao je na realnoj gimnaziji u Sisku 1951.-52.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku 1957.-58., a diplomirao na osamostaljenom Šum. fakultetu 27.1.1961. godine.
 Prije i nakon diplomiranja radio je u DIP-u "Brezovica" Sisak, u Šumariji Velika Gorica, Šumariji Sisak, Sekciji za uređivanje šuma Sisak i Urbanističkom zavodu Grada Zagreba.
 Radio je na mjestima referenta privatnih šuma, iskorišćivanja šuma, uzgajanja šuma, taksatora, urbaniste, analitičara i planera zelenih i rekreacijskih površina, samostalnog projektanta i nositelja zadatka.
 Kao voditelj ili suradnik podigao je plantažu topola "Stari Grad" u Sisku (Vid.: Dekanić, I., ŠL11-12, 1969., s. 363-386), izradio dvadesetak gospodarskih osnova za državne i privatne šume Posavine i Banovine, zatim urbanističke elaborate: generalne, srednjoročne, provedbene i sanacijske planove, studije te uvjete izgradnje za područje Grada Zagreba. Planovi su obuhvaćali područje Medvednice, njenoga pribrežja, Donjega Grada (Maksimir, postojeće zone izgradnje) te južni Zagreb (Dugave, Sloboština, Sv. Klara i dr. ) do gradske obilaznice.
 Umirovljen je 1991. godine. Kao umirovljenik živi u Zagrebu (1999. ).

1Zečić, N., 1980: Oblikovanje pejzaža. Š.L. 3-4, s.158 PDF
2Zečić, N., 1980: Oblikovanje pezjaža.. Š.L. 3-4, s.158 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 371.
 *** SŠN 2, ŠF Zgb 1998., s. 577, 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM