HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8602
ime ABRAMOVIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik Kraljevsko-banske uprave u Zagrebu
     


lokacija

rođen20. 6. 1889.Vetovo /Požega/
apsolvirao1912.
umro16. 11. 1967.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Gimnaziju je završio u Požegi, a Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju osam semestara. Apsolvirao je 1912. g.
 Kao Šumarski stručnjak službovao je kod kotareva u Podravskoj Slatini, Vrbovskom i Samoboru, kod ravnateljstva šuma u Vinkovcima, Zagrebu i Sušaku, kod Ministarstva šuma i ruda u Beogradu i kod banske vlasti u Zagrebu. Najdulje je službovao u Vrbovskom - od 1914. do 1929. g. Tragovi rada u Vrbovskom Čuvaju mu trajnu uspomenu. On je tamo vodio intenzivno Šumsko gospodarstvo, trasirao i izvodio ceste u šumama zem. zajednica Vrbovsko, Ravna Gora, Stari Laz i Moravice, izradio je gospodarske osnove za šume zem. zajednice Ravna Gora i za šume vlastelinstva Severin na Kupi. Osniva Šumske vrtove i izvodi opsežne kulturne radove. Nastoji da se za pokrivanje kuca koristi crijep, a ne krovne daske, da se u Vrbovskom izgradi vodovod i općinska zgrada, a u Ravnoj Gori vodovod i nova školska zgrada i da se provede elektrifikacija. U Vrbovskom organizira kulturna društva pa im je predsjednik ili tajnik; osniva Hrvatski sokol i njegov je vođa, dirigent je Hrvatskoga pjevačkog društva i osniva Hrvatski dom.
 Takav se njegov rad nije sviđao vlastodršcima, pa je premješten na Sušak, a zatim 1938. g. od kotarskog načelstva na Sušaku kotarskom načelstvu u Sombor.
 Kad je ustrojena NDH, postavljen je na čelo Odjela za Šumarstvo kao odjelni predstojnik i jedan od najbližih suradnika ministra šuma i ruda Ing. Ivice Frkovića, a kad je osnovano Hrvatsko Šumarsko društvo, izabran je za njegovog predsjednika.

1Agrarna reforma i naše šume. Š. L. 1919., 105-109.
2Ing. A. Abramović, 1940: Proglas pretsjednika H. Š. D. članovima.. Š.L. 4-5, s.201 PDF
3Ing. A. Abramović, 1942: Ministrom narodnog gospodarstva imenovan je sveuč. prof. Dr. J. Balen,. Š.L. 8-9, s.273 PDF
4Ing. A. Abramović, 1942: VI. zasjedanje odbora Međunarodne središtnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.275 PDF
5Ing. A. Abramović, 1943: Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.. Š.L. 10-12, s.275 PDF
6Ing. A. Abramović, 1943: Povećanje proizvodnje uzgojem stabala šumskog drveća izvan šum. površina.. Š.L. 10-12, s.277 PDF
7Ing. A. Abramović, 1943: VIII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.311 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Uredništvo: ŠL 1941., 211-212.
 Borošić, J.: SIS, s. 4, 39, 87, 133.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I.
 Piškorić, O.: HBL 1., s. 5.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM