HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8607
ime A., Robert
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8607)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao16. 4. 1990.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dragutina. Potječe iz službeničke obitelji. Otac mu je ekonomist, a majka daktilografkinja.
 Nakon sto je završio srednju šumarsku školu, 1.10.1984. upisao se na Š. F. u Zagrebu.
 Apsolvirao je 1989. g., a diplomirao 16.4.1990. nakon sto je napisao i obranio diplomski rad iz područja iskorišćivanja šuma pod naslovom "Primjena žičare Krus M na iznošenju oblovine listača".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 POSAVEC, Stjepan: Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2013, s.101 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM