HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8610
ime AGIĆ, Oskar
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8610)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 12. 1869.Varaždin
umro26. 9. 1951.Vinkovci 
 Šumarske znanosti završio je 1891. u Visokoj školi za kulturu tla u Beču.
 U službu je stupio 1893. g kod Gospodarstvenog ureda Brodske imovne općine u Vinkovcima, gdje je radio u Taksacijskom odsjeku do 1897. g. Zatim je do 1918. bio upravitelj Šumarije iste imovne općine u Podvinju. Za to je vrijeme obavljao dužnost nastavnika na Lugarskoj invalidskoj školi u Zagrebu. Dakle, zaslužan je za obrazovanje šumarskih kadrova, posebno lugarskog osoblja. Napisao je više udžbenika za niže šumarske škole.
 Iz Podvinja premješten je natrag u Vinkovce u Taksacijski odsjek Brodske imovne općine. G. 1920. postavljen je za ravnatelja Lugarske škole u Vinkovcima. Na tom je položaju bio do 1925. g. kad je radi slabog vida umirovljen.
 Agić je cijeloga života bio aktivan i inicijativan. Bavio se i problematikom imovnih općina i zalagao se za kupovanje novih šumskih posjeda, čak i kad je otišao u mirovinu, pisao je i zalagao se da imovne općine sačuvaju autonomiju. Napisao je i veći broj stručnih članaka.
 Posljednje godine života teško je proživio: 12 godina ležao je uzet u krevetu, a 10 godina posve slijep, ali on se nije predavao. Neprestano je uz pomoć žene i djece pratio sto se piše o šumarskoj struci, a kad su ga šumari posjetili, zaboravio bi na svoje teško stanje i živo raspravljao o šumarskoj struci.
 Bio je suradnik Šumarskog lista i član HŠD.
 Umro je u 82. godini života.

1O. pl. Agić, 1905: Svrha gospodarenja u šumah brodske imovne obćine.. Š.L. 11, s.475 PDF
2Daždevnjak je otrovan. LRV 4, 1908., s. 48.
3BILINSTVO ZA ŠUMARSKO POMOĆNO OSOBLJE ; TISKARA C. ALBRECHT, ZAGREB 1920. BIB
4Kratak pregled uredjenja šuma ZA ŠUMARSKO POMOĆNO OSOBLJE; nadbiskupska tiskara, ZAGREB 1922. BIB
5Iskorišćivanje posavskih hrastika Brodske imovne općine; UDRUŽENJE ŠUMARSKIH PODČINOVNIKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA, Vinkovci 1923. BIB
6Brodska imovna obćina; UDRUŽENJA ŠUMARSKIH PODČINOVNIKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA, Vinkovci 1923. BIB
7UČBENIK VINKOVAČKE LUGAR. ŠKOLE O PORABI ŠUMA; TISKARA M. MATIČIĆ I DRUG, VINKOVCI 1923. BIB
8PABIRCI IZ LOVSTVA; UDRUŽENJE ŠUMAR. PODČINOVNIKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA, VINKOVCI 1923. BIB
9KRATAK PREGLED UREDJENJA ŠUMA; TISAK SCHLIFF I DRUG, VINKOVCI 1924. BIB
10Pravoužitničko pravo krajišnika; ŠTAMPARIJA SCHLIFF I DRUG, VINKOVCI 1925. BIB
11Priručna knjižica o uzgoju šuma. Vinkovci 1925.,
12Iskorišćivanje hrastika Brodske imovne općine. Vinkovci 1925.
13Kratak pregled uređenja uma. Vinkovci, 1925.
14Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. Vinkovci 1925., s. 1-94.
15Pravouživačko pravo krajišnika, Vinkovci 1925., s. 1-56.
16Ing. Oskar Agić [Vinkovci], 1926: Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.. Š.L. 4, s.229 PDF
17BILINSTVO ZA ŠUMARSKO POMOĆNO OSOBLJE; II. POPUNJENO IZDANJE, Vinkovci 1928. BIB
1860 godina Brodske imovne općine, (s Tepešem, D.). Vinkovci, 1934.
1960-godina Brodske imovne općine; GRAĐANSKA TISKARA, VINKOVCI 1934. BIB
20O. Agić, 1935: † Ilija Vlahović.. Š.L. 6, s.275 PDF
21O. Agić, 1937: † Blaž Ištaković.. Š.L. 1, s.38 PDF
22Ing. O. Agić, 1937: Stanje brodske imovne općine.. Š.L. 5, s.225 PDF
23O. Agić, 1937: † Josip Benaković.. Š.L. 9, s.547 PDF
24Ing. O. Agić, 1937: † Ivan Tropper.. Š.L. 12, s.688 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Turkalj, Z:. Pabirci iz lovstva. LRV 33, 1924., s. 53-58.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I.
 Smilaj, L: Ing. Oskar Agić. ŠL 1952., 134-135.
 Šumarska enciklopedija, I. JLZ., Zagreb, 1980., 12.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, 254.
 Piškorić, O.: HBL l, s. 33.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SMILAJ, Ivan: Ing. Oskar Agić, ŠL 4/1952, s.134 PDF
 

  Rođen u Varaždinu 1869. Studij šumarstva završio na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Zaposlio se u Brodskoj imovnoj općini te radio na poslovima uređivanja šuma i kao upravitelj šumarije u Podvinju. Bio je, s prekidima, i nastavnik u Lugarskoj invalidskoj školi u Zagrebu. God. 1920. imenovan je ravnateljem Lugarske škole u Vinkovcima i na toj dužnosti ostao do umirovljenja 1925.
Kao šumar-operativac proučavao je i opću problematiku imovnih općina, posebno brodske, a svoje analize i prijedloge objavljivao u Šumarskom listu te u posebnoj monografiji.   IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM