HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8611
ime A., Ramiz
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1993.
diplomirao12. 7. 1994.

 Sin Memedalija i Ismete. Po nacionalnosti Albanac. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je stolar, a majka domaćica. Srednju, Prirodno-tehničku školu završio je u Preševu.
 Šumarstvo je upisao na Š. F. u Zagrebu 13.7.1989. Apsolvirao je 1993. g., a diplomirao 12.7.1994. g. Diplomski rad napisao je iz područja ekonomika šumarstva pod naslovom "Analiza strukture troškova u karakterističkoj upravi šuma".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM