HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8624
ime A., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8624)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1914.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je 1914. g.
 Bio je član Kluba hrvatskih šumarskih akademičara.
 Služi od 30.12.1918. u Državnoj šumskoj upravi u Hrvatskoj, a najdulje kao upravitelj Šumarije Sokolovac. Oko 1940. premješten je u Direkciju šuma u Zagreb, gdje ostaje do umirovljenja 1950. g.

1Ing. Jos. Ambrinac, 1930: Dražbene maloprodaje.. Š.L. 4, s.182 PDF
2Jos. Ambrinac, 1933: Zakon o snabdijevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i o prodaji na malo.. Š.L. 4, s.257 PDF
3J. Ambrinac, 1933: Priznate godine službe i § 86 Činov. zakona.. Š.L. 11, s.667 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ŠL 1921., s. 49; 1934., s. 363.
 Borošić, J.: SIS, s. 4, 40, 92.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM