HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8631
ime ANDRAŠIĆ, Dragutin Drago
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šum., sveučilišni profesor, šumarski savjetnik, stručnjak za lovstvo
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8631)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 9. 1909.Velika Mučna
apsolvirao1932.
diplomirao1933.
doktorirao1968.ŠF Zagreb
umro29. 6. 1991.Zagreb Osnovnu školu polazio je u Velikoj Mučnoj kraj Koprivnice. Realnu gimnaziju završio je u Koprivnici.
 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu na kojem diplomira 1933. g.
 Svoj radni vijek započeo je kao pripravnik 1934. g. u Šumariji Srednje u Bosni, a zatim nastavlja do 1937. g. kao zamjenik upravitelja. Na isto mjesto premješten je u Šumariju u Bugojno (1938.). Od 1938. g. do 1940. g. obavlja dužnost upravitelja Šumarije u Bileći, a zatim do 1942. g. u Fojnici.
 U 1943. godini bio je zaposlen u rodnoj Podravini, u Šumariji Sokolovac, udaljenoj samo koji kilometar od njegove rodne kuće.
 Od 1943. do 1945. g. sudjelovao je u NOB-i, a od svršetka rata do 1946. g. bio je pročelnik za šumarstvo u Okružnom NOO Bjelovar.
 U Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu radi od 1946. pa sve do 1959. g. kao načelnik Odjela za iskorišćivanje šuma. Poslove samostalnog savjetnika za lovstvo pri Sekretarijatu za šumarstvo obavljao je od 1959. do 1966. g.
 Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu zaposlio se kao visi predavač 1.5.1966. g. Tada započinje njegov intenzivni znanstveno - istraživački rad. Već 1968. g. doktorirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu, a 1970. izabran je u zvanje docenta. Za izvanrednog profesora izabran je 1972. g., a za redovnog 1977. Predstojnik je Katedre za lovstvo.
 U mirovinu je otišao 1979. g., ali i dalje je predavao lovstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Njegov bogati znanstveni rad vidljiv je iz velikog opusa objavljenih stručnih i znanstvenih radova. Objavio je preko 30 znanstvenih radova, 70 stručnih radova, 14 udžbeničkih knjiga i skripti, te preko 90 elaborata iz lovne djelatnosti i lovno-gospodarskih osnova. Pod njegovim direktnim stručnim vodstvom izgrađena je fazanerija Jastrebarsko, Đurđevački peski, Jelas, Orlovac, Petrijevci kod Murske Sobote i Čunsko na Lošinju.
 Učesnik je osam svjetskih kongresa. Obogatio je zbirku vježbaonice pri Katedri za lovstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu mnogim eksponatima i tehničkim pomagalima. Bio je režiser i scenograf tri zvučna filma iz lovstva koji se i danas koriste u nastavi. Osnovna znanstvena i stručna preokupacija bila mu je uzgajanje i obogaćivanje naših lovišta sitnom pernatom divljaci, u čemu postiže izvanredne praktične rezultate. Pored originalnih rješenja poznat je u uspješnom transferu inozemnih dostignuća u umjetnom uzgoju pernate divljaci...
 Kao poznati funkcioner sindikata borio se za prava svakoga čovjeka, a primjerom je pokazivao radnu disciplinu i skromnost. " (D. Raguž)
 Bio je aktivan u kinološkoj organizaciji, Lovačkom savezu Hrvatske, Lovačkom društvu i u drugim udrugama. To potvrđuje velik broj nagrada, odlikovanja i plaketa. Primio je zlatnu plaketu Streljačkog saveza Hrvatske, medalju Streljačkog saveza Jugoslavije, medalju II. reda Lovske zveze Slovenije, odlikovanje I. reda Lovačkoga saveza Hrvatske, značku i plaketu Saveza lovačkih organizacija Srbije, zlatnu plaketu Šumarskog lista, brončanu plaketu Sveuč, u Zagrebu i niz drugih značaka, odlikovanja i zahvalnica.

1Lovnotehnički objekti, (udžbenik). Lovačka knjiga, Zagreb, 1949., s. 1-100.
2Priručnik za opću izobrazbu pomoćnog šumskotehničkog osoblja. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1954., s. 1-140.
3Streljaštvo. Mala sportska biblioteka Saveza sportova Hrvatske, Zagreb 1954., s. 1-129
4Andrašić ing. Drago, 1955: O nekim lovištima zap. Evrope. Š.L. 9-10, s.341 PDF
5Privredni značaj lovišta NRH. Poljoprivredno-nakladni zavod, Zagreb 1957., s. 1-301.
6Zaštita protiv šteta od divljaci. Poljoprivredno nakladni zavod, Zagreb 1958., s. 1-78.
7Andrašić D., 1966: Ing. Đuro Zmijanac. Š.L. 9-10, s.479 PDF
8Značenje intenziteta nesenja za održavanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju fazana. Obranjena disertacija. Šum. fakultet. Zagreb 1968.
9Lovačko oružje, municija, oprema i balistika. Šum. fakultet, Zagreb 1969., s. 1-97.
10Kontinuitet nesenja i nesivost nesilica poljskih jarebica u umjetnom uzgoju inkubatorskim načinom kod uzgojnog centra "Orlovac"kod Karlovca. Prihvaćena habilicijska radnja. Šum. fakultet, Zagreb 1970.
11Uzgajanje divljaci. Šum. fakultet, Zagreb 1970., s. 1-131.
12D. Andrašić, 1971: Lovnokartografski znakovi. Š.L. 11-12, s.451 PDF
13Intervali der Eiablage bei Rebhuhnern nach Inkubaturzuht, Zeitschrift für Jagdwissenschaft, Br. 18/1972. H. 4. S. 224-227. Hamburg, 1972.
14Uređivanje lovišta. Šum. fakultet, Zagreb 1973., s. 1-252.
15Struktura starosti i omjera spolova odstrijeljenih zečeva na području Lovačkog društva "Međimurje" Čakovec. LRV 12, 1974., Zagreb, s. 335-337. i 3, 1975. s. 53-55.
16Andrašić, D., 1974: Lovna nastava u sklopu šumarske nastave od godine 1860. do danas. Š.L. 10-11, s.422 PDF
17Značenje starosti nesilica poljskih jarebica s maksimalnom nesivosti 45-67 jaja na ponovno sparivanje i nesivost u inkubatorskom načinu uzgoja kod uzgojnog centra "Kompas" Petrijevci. LRV 11, 1975., Zagreb, s. 286-287.
18D. Andrašić, 1976: Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju fazana. Š.L. 3-4, s.124 PDF
19Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju poljskih jarebica. LRV 11, 1976., Zagreb, s. 311.
20Lovna zootehnologija, (udžbenik). Zagreb 1977.
21D. Andrašić, 1978: Prethodni izvještaj o istraživanjima veličine šteta od jelenske i srneće divljači u šumama Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima. Š.L. 8-10, s.322 PDF
22Andrašić, D., 1979: Sjećanja na neke lovove druga Tita u lovištima SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.271 PDF
23Andrašić, D., 1979: Drug Edvard Kardelj — Bevc u lovovima na području SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.289 PDF
24Andrašić, D., 1981: Rezultati istraživanja veličine šteta uzrokovanih jelenskom i srnećom divljači u šumama šumskog gospodarstva »Hraste u Vinkovcima. Š.L. 5-7, s.227 PDF

nedeterminirano:
25Značajniji znanstveni radovi:
26Skripta i udžbenici
27Knjige i priručnici iz lovne privrede
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 386-387.
 *** ŠE I,JLZ, 1980., s. 36.
 Raguž, D.: Prof dr. Dragutin Andrašić (1909-1991.). ŠL 3-5, 1992., s. 235-237.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RAGUŽ, Dominik: Prof. dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ, ŠL 3-5/1992, s.235 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM