HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8637
ime ANIĆ, Milan
zvanje
zanimanje     
akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      istaknuti šumarski znanstvenik, profesor i pisac

                                                                IZBOR      (knjiga1/8637)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 10. 1906.Plitvički Ljeskovac
apsolvirao1929.
diplomirao25. 6. 1929.
doktorirao1939.
umro20. 6. 1968.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD 
 Gimnaziju je polazio u Senju i Sušaku.
 Šumarstvo je studirao na PŠF u Zagrebu. Apsolvirao je šk. god. 1928.-1929., a diplomirao 25.6.1929. Od 1929. asistent je u Zavodu za uzgajanje šuma i šum. vježbenik Fakultetskog dobra. Državni stručni ispit za šumarsku službu položio je 1931. g., asistentski 1934., a doktorat šumarskih znanosti 1939. Obranio je disertaciju pod naslovom Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori. Habilitirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1940. Odmah postaje docent za dendrologiju i biljno-sociološke osnove uzgajanja šuma.
 Od 1945. izvanredni je profesor, a od 1949. redovni. Zaslužan je za razvoj šumarske struke, popularizaciju šumarstva i zaštitu prirode u Hrvatskoj. Predavao je i bavio se istraživanjima na području dendrologije, šumarske fitocenologije i uzgajanja šuma. Studijski je boravio u Češkoj već 1934. godine. Sudjelovao je na Sveslavenskom šumarskom kongresu u Pragu 1948. U istoj zemlji sudjelovao je i na silvikulturnom seminaru FAO-a 1956., Internacionalnom šumarskom kongresu u Oxfordu 1956., Silvikulturnom seminaru za kulturu smrče i običnog bora u ČSSR 1956., Internacionalnoj komisiji FAO za kesten u Jugoslaviji i Grčkoj 1958., u radnoj grupi IUFRO-a za primjenu fitocenologije u Oxfordu 1956. i Varšavi 1959.
 Bio je dekan 1951-1952. i prodekan 1952.-1953. Urednik je Šumarskog lista 1945.-1946. i Glasnika za šumske pokuse. Predsjednik je Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara 1946. Bio je i član mnogobrojnih znanstvenih i stručnih komisija i odbora.

Djelovao je kao nastavnik i pisac znanstvenih, stručnih i popularnih radova; recenzija i saopćenja (oko 140 naslova te prilozi u Hrvatskoj enciklopediji, Šumarskoj enciklopediji te enciklopediji za djecu Znanje i radost). Znanstvene, stručne i popularne radove objavio je u Šumarskom listu (1929–1967), Glasniku za šumske pokuse (1940, 1942, 1948, 1952, 1953. i 1957), Poljodjelskoj znanstvenoj smotri (1941), zemljopisu Hrvatske (Zagreb 1942), Analima Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije (1955), Ljetopisu JAZU (1963, 1966), Kršu Jugoslavije (1964, 1969), Radovima Centra za organizaciju naučno istraživačkog rada u Vinkovcima (1971); u 17 zbornikâ; časopisâ i novinâ te u inozemnim publikacijama. Glavni predmet Anićevih istraživanja bili su pitomi kesten te šumsko-dendrološki elementi i odnosi na kraškom području Hrvatske.

Bio je dopisni član Akademije šumarskih znanosti u Firenci. Od 1963. dopisni je član, a od 1968. redoviti član JAZU. Na žalost, istoga dana kad je prije podne izabran za redovnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, navečer nas je zauvijek napustio.
 Umro je u Zagrebu 20. lipnja 1968. godine.

1Ing. M. Anić, 1929: Ekskurzija zagrebačkih apsolvenata šumarstva u Čehoslovačku.. Š.L. 11, s.438 PDF
2Ing. Anić, 1930: Dr. P. Đorđević: Bolest slavonskih hrastova Ceratostomella merolinensis.. Š.L. 4, s.185 PDF
3Ing. M. Anić, 1930: Pojava gusjenica gubara i četnjaka u istočnom dijelu šuma zagrebačke okolice.. Š.L. 8, s.383 PDF
4Pojava gusjenica gubara i četnjaka u istočnom dijelu zagrebačke okolice. Š. L. 1930., Zagreb, s. 383-384.
5Ing. M. Anić, 1930: Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.. Š.L. 9-10, s.431 PDF
6Ing. M. Anić, 1930: Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani.. Š.L. 11, s.458 PDF
7Ing. M. Anić, 1930: Paša koza i šume na otoku Kipru.. Š.L. 12, s.510 PDF
8Ing. M. Anić, 1930: Dr. Gj. Nenadić: Šum. lovački kalendar za 1931. god.. Š.L. 12, s.512 PDF
9Ing. M. Anić, 1930: Dr. J. Balen i Dr. S. Sagadin: Zakon o šumama s tumačem,uredbama i pravilnicima.. Š.L. 12, s.513 PDF
10Ing. M. Anić, 1931: Verhandlungen des internationalen Kongresses forstlicher Versuchsanstalten 1929.. Š.L. 1, s.25 PDF
11Oko revizije dugoročnih ugovora. Š. L. 1931., s. 73-75.
12Ing. M. Anić, 1931: Oko revizije dugoročnih ugovora.. Š.L. 2, s.74 PDF
13Ing. M. Anić, 1931: Annales de l´ école nationale des eaux et de la station de recherches et expériences forestieres.. Š.L. 3, s.137 PDF
14Ing. M. Anić, 1931: O šumarstvu Rumunjske.. Š.L. 5, s.230 PDF
15Ing. M. Anić, 1931: Anketa o krizi drvne industrije.. Š.L. 5, s.237 PDF
16Ing. M. Anić, 1931: Poljaci o našim šumama.. Š.L. 5, s.242 PDF
17Ing. M. Anić, 1931: O proređivanju šuma u šumskoj upravi Draganec.. Š.L. 7, s.319 PDF
18Ing. M. Anić, 1931: Beissner-Fitschen: Handbuch der Nadelholzkunde.. Š.L. 9, s.432 PDF
19Ing. M. Anić, 1931: Glasnik za šumske pokuse 3.. Š.L. 11, s.566 PDF
20Ing. M. Anić, 1931: Prof. Dra. Gj. Nenadića šumarsko-lovački kalendar za g. 1932.. Š.L. 12, s.687 PDF
21Ing. M. Anić, 1931: † Petar Petrović.. Š.L. 12, s.693 PDF
22Ing. M. Anić, 1932: Inž. Metodi Ruskov.: Sastav, rastež i vzobiovlenie na džboviti i bukovi gori v Istočna Stara-planina.. Š.L. 2, s.125 PDF
23Ing. Anić, 1932: K. Mauve: Über Bestandesaufbau; Zuwachsverhältnisse und Verjüngung im Galicischem Karpathen-Urwald.. Š.L. 3, s.188 PDF
24Ing. Anić, 1932: Dr. F. Raab: Die deutsche forstwirtschaft im Spiegel der Reichsstatistik.. Š.L. 3, s.191 PDF
25Ing. Anić, 1932: Dr. M. Radotić: Komasacije u Sremu i njihov narodno-privredni značaj.. Š.L. 3, s.191 PDF
26Ing. Anić, 1932: Centralblatt für das gesamte Forstwessen.. Š.L. 5, s.314 PDF
27Ing. Anić, 1932: Lesnicka prace.. Š.L. 5, s.314 PDF
28Ing. Anić, 1932: Tharandter forstliches Jahrbuch.. Š.L. 5, s.314 PDF
29Ing. Anić, 1932: Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.. Š.L. 5, s.315 PDF
30Ing. Anić, 1932: † Grga Ratković.. Š.L. 5, s.316 PDF
31Ing. Anić, 1932: Forstarchiv.. Š.L. 5, s.316 PDF
32ing. Anić, 1932: † Ing. Nazarije Purger.. Š.L. 11, s.688 PDF
33Ing. M. Anić, 1932: Nenadićev šum.-lov. kalendar za 1933. god.. Š.L. 12, s.747 PDF
34Ing. Anić., 1932: Allgem. Forst, u. Jagdzeitung.. Š.L. 12, s.755 PDF
35Čuvajmo naše hrastove šume. Narodno kolo, 34, 1933. Zagreb.
36Milan Anić, 1933: Još nešto o paši koza u šumama.. Š.L. 3, s.207 PDF
37Ing. M. Anić, 1933: Jedlinski-Grochowski: Grundsätze der Methodik forstlicher Forschungsund Versuchsarbeiten in Polen, Warszawa 1932.. Š.L. 9, s.557 PDF
38Milan Anić, 1933: O zelenoj i plavoj duglaziji s naročitim obzirom na bolest Rhabdocline.. Š.L. 10, s.592 PDF
39Ing. M. Anić, 1933: Badania wlasciwosci struktury rozwoju i przyrostu drzewostanöw sosnowych w Polsce, Warszawa 1932.. Š.L. 10, s.604 PDF
40Anić Milan, 1933: O niskim prebirnim bukovim šumama.. Š.L. 12, s.697 PDF
41Upliv šume na zdravlje naroda. Ibid., 15, 1934., Zagreb.
42O pridizanju šumske privrede u Lici. Lički kalendar, 1935.
43Vapaj naroda za vodom. Licka sloga 16, 1935., s. 2 i Novosti 13. VIII. 1935.
44Ing. M. Anić, 1935: Prof. Dr. Đ. Nenadić: Šum.- lovački kalendar za g. 1935.. Š.L. 1, s.28 PDF
45Ing. M. Anić, 1935: Forstarchiv, 1933. Hft 8—24.. Š.L. 1, s.29 PDF
46Ing. Milan Anić, 1935: Prof. Dr. M. Gračanin: Pedološka istraživanja vriština Ličkog Polja.. Š.L. 2, s.70 PDF
47Ing. M. Anić, 1935: Prof. Dr. M. Gračanin: Die Salzböden des nordöstlichen Adriagebietes als klimatogene Bodentypen.. Š.L. 3, s.114 PDF
48Ing. M. Anić, 1935: Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.. Š.L. 3, s.118 PDF
49Ing. M. Anić, 1935: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1933. No 2—12; 1934. No 1—12.. Š.L. 5, s.231 PDF
50Ing. M. Anić, 1935: Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1933. Hft 11—12; 1934. Hft l—7/8.. Š.L. 8, s.412 PDF
51Zaslužni pokojnici: Cieslar, Weber, Jed-linski. Klimesch i Hickel. Š. L. 1935., s. 489-493.
52Ing. M. Anić, 1935: Zaslužni pokojnici (Dr. A. Cieslar, Dr. H. Weber, Ing. W. Jedlinski, Dr. J. Klimesch i Ing. R. Hickel).. Š.L. 11, s.492 PDF
53Ing. Milan Anić, 1935: K. Maly: Beiträge zur Kenntnis der Picea omorica.. Š.L. 11, s.542 PDF
54Ing. M. Anić, 1935: Prof. Dr. Gj. Nenadić: Šum.-lovački kalendar za g. 1936.. Š.L. 12, s.613 PDF
55Postupak sa šumama na Zagrebačkoj gori. Jutarnji list 20. XI. 1936., Zagreb.
56Čuvajmo i njegujmo naše šume. Lički kalendar, 1936, s. 39-44.
57Ing. M. Anić, 1936: Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage, II Aufl., Berlin 1935.. Š.L. 1, s.53 PDF
58Ing. M. Anić, 1936: Nenadićev šumarsko-lovački kalendar za god. 1936.. Š.L. 11-12, s.695 PDF
59Ing. M. Anić, 1936: Dr. L. Adamović: Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens, Jena 1933.. Š.L. 11-12, s.696 PDF
60Ing. M. Anić, 1936: Forstwissenschaftliches Centralblatt 1933, 1934 i 1935.. Š.L. 11-12, s.698 PDF
61Ing. M. Anić., 1937: Internationaler Holz-Almanach, Wien 1936.. Š.L. 2, s.98 PDF
62Hrvatski planinar i šuma. Hrvatski planinar, Zagreb 1937, s. 165-170.
63Ing. M. Anić, 1937: Žukva (Spartium junceum L.) kao industrijska biljka.. Š.L. 5, s.240 PDF
64Ing. M. Anić ., 1937: Ing. M. Markić: O krajiškim imovnim općinama, Zagreb 1937.. Š.L. 5, s.256 PDF
65Ing. M. Anić., 1937: Dr. L. Fenaroli: Il larice nella montagna Lombarda, Firenze 1936.. Š.L. 6, s.331 PDF
66Ing. M. Anić ., 1937: K. Maly: Mitteilungen über die Flora von Bosnien und Hercegovina.. Š.L. 6, s.332 PDF
67Ing. M. Anić, 1937: Glasnik za šumske pokuse br. 5, Zagreb 1937.. Š.L. 7-8, s.496 PDF
68Ing. Anić, 1937: Forstarchiv 1934, 1935.. Š.L. 9, s.550 PDF
69Ing. Anić, 1937: Forstwissenschaftliches Centralblatt 1935, 1936.. Š.L. 9, s.553 PDF
70Ing. M. Anić, 1937: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1935, 1936.. Š.L. 10-11, s.618 PDF
71Ing. M. Anić, 1937: Talijanski profesor o našim šumama.. Š.L. 12, s.673 PDF
72Ing. M. Anić, 1937: J. Seger: Brandversuche an Holzbauten, Zürich 1936.. Š.L. 12, s.697 PDF
73Ing. M. Anić, 1938: Dr. A. de Philippis: Classificazioni ed indici del clima in raporto alla vegetazione forestale Italiana, Firenze 1937.. Š.L. 1, s.39 PDF
74Ing. M. Anić, 1938: Plančić J.: Ondatra (bizamski štakor), Zagreb 1937.. Š.L. 1, s.40 PDF
75Ing. M. Anić, 1938: Werner Lüdi: Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Appeninenhalbinsel, Bern 1935.. Š.L. 6, s.328 PDF
76Ing. M. Anić, 1938: Prof. Dr. Gj. Nenadić: Osnovi šumarstva, II. izd. 1938.. Š.L. 12, s.653 PDF
77Povodom katastrofalnih poplava u Samoborskoj gori. Jutarnji list od 31. V. 1939. Zagreb.
78O šumskim požarima kod nas u ljeti 1939. g. Hrvatski dnevnik od 27. VII. 1939., Zagreb.
79Ing. M. Anić, 1939: Tharandter forstliches Jahrbuch 1935; 1936; 1937; 1938, Hft. 1—10.. Š.L. 2, s.96 PDF
80Šume naše korijen su snage naše. Kalendar Gospodarske sloge, 1939., s. 148-151.
81Ing. M. Anić, 1939: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1935 i 1936.. Š.L. 3, s.181 PDF
82Dr M. Anić, 1939: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1937.. Š.L. 7, s.407 PDF
83Dr. M. Anić, 1939: Prof. Dr. F. Heske - R. Torunsky: Waldverbreitungskarte Deutschlands.. Š.L. 8-9, s.514 PDF
84Dr. M. Anić, 1939: A. de Phi1ippis : La sughera (Quercus suber) ed il leccio (Quercus ilex) nella vegetazzione arborea mediterranea.. Š.L. 10, s.598 PDF
85Dr. Mil. Anić, 1939: Dr. S. Horvatić: Pregled vegetacije otoka Raba sa gledišta biljne sociologije. Zagreb 1939.. Š.L. 12, s.715 PDF
86Dr. M. Anić, 1939: A. de Philippis: Sulla tecnica di preparazione del suolo per il rimboscbirnento in clima caldo-arida.. Š.L. 12, s.717 PDF
87Milan Anić, 1940: Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori.. GŠP vol. 07 s. 103
88Osobit nakit naših šuma: božikovinu i veprinac treba sačuvati. Novosti od 30. X. 1940., Zagreb.
89Dr. M. Anić, 1940: Zeitschrift für Weltforstwirtschaft. Bd. II 1934/5, III 1935/6, IV 1936/7, V 1937/8 i VI 1938/9.. Š.L. 1, s.53 PDF
90Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori. G. S. P. 7, 1940., Zagreb, s. 103-312.
91Sto se u budućnosti Hrvatske očekuje od ličkih šuma. Lički kalendar 1940., s. 106-109.
92Čuvajmo naše šume jer nas one štite od poplava i drugih vremenskih nepogoda. Kalendar Gospodarske sloge, Zagreb 1940., s. 106-109.
93Čuvajmo šume jer su one izvor narodnog blagostanja. Narodno kolo, 1940., s. 111-115.
94Dr. M. Anić, 1940: Doc. L. Linde : Rusko - englesko -francusko-njemački tehnički riječnik za šumarske inženjere.. Š.L. 2-3, s.193 PDF
95Općenito o našim šumama. Narodni napredak, Zagreb 1940., s. 246-252.
96Dr. M. Anić, 1940: Dr. K. Hueck: Der Wald.. Š.L. 4-5, s.282 PDF
97Dr. M. Anić, 1940: Dr. C. A. Schenk: Fremdländische Wald- und Parkbäume I—III Bd.. Š.L. 12, s.614 PDF
98O imovnim općinama i njihovom šumskom gospodarstvu. Gospodarski list 17, Zagreb 1941., s. 2-3.
99Kako Ćemo sačuvati naše šume i promicati naše šumsko gospodarstvo. Gospodarski list 9, 1941., s. 3.
100Kakve nam koristi daju naše šume i kako treba da u njima gospodarimo? Narodni napredak, Zagreb 1941., s. 5-8 i 22-27.
101Čuvajmo i gajimo pitomi kesten. Ibid., s. 5.
102Iskoristimo ovogodišnji urod žira za obnovu naših hrastovih šuma i šumica. Ibid., br. 12, s. 5.
103Čuvajmo naše šume od požara. Hrvatski narod, Zagreb 1941, s. 10-21.
104Dr. M. Anić, 1941: Dr. Gj. Nenadić: Šumarsko lovački kalendar za 1941. god.. Š.L. 1, s.23 PDF
105Metlica (Osyris alba L.) kao polunametnica na vinovoj lozi, te voćnom i šumskom mediteranskom drveću. Poljodjelska znanstvena smotra br. 4., 1941., Zagreb, s. 75-82.
106Kakva nas Čeka budućnost ako se i dalje produži naglom sječom naših šuma. Narodno kolo, Zagreb 1941., s. 98-101.
107Spomena vrijedni pokojnici: Huffel, Flahault, Wagner, Kalitsch, Biollev i dr. Š. L. 1941., Zagreb, s. 108-111.
108Dr. Milan Anić, 1941: Spomena vrijedni pokojnici (Prof. Ch. Flahault, Prof. G. Huffel, Prof. B. Ivaškević, Dr. H. Martin, Dr. E. Gehrhardt, Dr. Ch. Wagner, Fr. Christen, Dr. C. Schwalbe, Dr. E. Speidel, Dr. F. von Kalitsch, Dr. J. Eberhardt, Dr. K. Eckstein, Dr. H. Biolley).. Š.L. 3, s.111 PDF
109Dr. M. Anić., 1941: F. Grünwoldt: Internationale Titelsammlung.. Š.L. 4, s.158 PDF
110Milan Anić, 1942: Dendroflora otoka Brača. GŠP vol. 08 s. 239
111Milan Anić, 1942: Divuza ili diviza na otoku Braču. GŠP vol. 08 s. 291
112Milan Anić, 1942: Pogledi na dendrosociološke odnošaje državnih šuma na otoku Mljetu. GŠP vol. 08 s. 307
113O rasprostranjenosti evropskog pitomog kestena s naročitim obzirom na Hrvatsku i susjedne zemlje. Zagreb 1942., s. 1-143 + 12 fotografija.
114O uzgoju pitomog kestena u Lici. Vila Velebita, Zbornik za 1942., s. 78 i 79.
115Dr. M. Anić, 1942: Dr J. Papairanuou: Der Ausschlagwald, besonders in Europa und seine Umformung in Hochwald.. Š.L. 4, s.125 PDF
116O RASPROSTRANJENOSTI EVROPSKOG PITOMOG KESTENA; TISKARA C. ALBRECHT (P. ACINGER), ZAGREB 1942. BIB
117Starost šumskog drveća. Enciklop. zbornik Znanje i radost, Zagreb 1942., s. 235-237.
118Dendroflora otoka Braca. G. S. P. 8, 1942., Zagreb, s. 239-290.
119Divuza ili diviz (Styrax officinalis L. ^ na otoku Bracu. Ibidem, s. 291-305.
120Pogledi na dendrološkosociološke odnošaje državnih šuma na otoku Mljetu. Ibid. s. 307-340.
121Ing. A. Anić, 1942: Ing. A. Iviću. Š.L. 10-12, s.327 PDF
122Zagreb 1942., s. 539-558.
123Naše šume i njihova gospodarska važnost. Gospodarski list, 4, 1943., s. 1-3.
124Čuvajmo naše šume od požara. Ibid. 41, 1943., s. 2.
125Šumsko - gospodarski pogledi o upotrebi brsti i suhog lišća za stočnu hranu. Ibid., 45., s. 4.
126O upotrebi šušnja za nastor. Ibid. 47., s. 5.
127Šumska pasa. Gospod, list 35, 1943., s. 7.
128Dr M. Anić, 1943: Hrvatske i južnošvicarske šume pitomog kestena s biljnosocioložkog gledišta.. Š.L. 9, s.257 PDF
129Dr M. Anić, 1943: O klijavosti amorfina sjemena.. Š.L. 9, s.261 PDF
130Dr M. Anić, 1943: Prof. A. de Phillippis: Aspeti silvo-pastorali della Corsica.. Š.L. 9, s.264 PDF
131Dr. M. Anić, 1943: O 50-godišnjici smrti hrvatskog učenjaka Ljudevita Vukotinovića.. Š.L. 10-12, s.273 PDF
132Dr M. Anić, 1943: Sociologija bilja i njena važnost za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.297 PDF
133Dr M. Anić, 1943: Dr H. Hesmer - Dr J. Meyer: Waldgräser.. Š.L. 10-12, s.320 PDF
134Dr M. Anić, 1943: Dr J. Meyer: Buch der Holznamen.. Š.L. 10-12, s.320 PDF
135Dendrologija. Zbornik Naša domovina, Zagreb 1943., s 431-432.
136Biljna sociologija u šumarstvu. Ibid., s. 434.
137Narodno-gospodarska važnost naših nizinskih šuma. Gospodarski list 15, 1944., s. 3-4.
138Važnost šuma u okolici Zagreba. Nova Hrvatska 28. IV. 1944., s. 5.
139Šuma i poljodjelstvo. Ibid., 37, 1944., s 6.
140Kakve bi trebale biti šume u okolici Zagreba. Gospodarstvo, 7. V. 1944., Zagreb, s. 9.
141Dr. M. Anić, 1945: Šuma u vjekovnoj borbi naših naroda za slobodu.. Š.L. 1-12, s.4 PDF
142Pojava zlatokraja i gubara u okolici Zagreba. Š. L. 1945., s. 4-12.
143O obnovi i njezi šumskih sastojina na području Maksimira. Nova Hrvatska, 11. 1. 1945., s. 5.
144Dr. M. Anić, 1945: Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja.. Š.L. 1-12, s.13 PDF
145Dr. M. Anić, 1945: Pojava zlatokraja i gubara u okolici Zagreba.. Š.L. 1-12, s.68 PDF
146Dr. M. Anić, 1945: O 22-godišnjici opstanka Šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.. Š.L. 1-12, s.73 PDF
147M. Anić, 1946: Šume u NR Crnoj Gori, Beograd 1945.. Š.L. 1-6, s.60 PDF
148M. Anić, 1946: Keller »Preobrazitelji bilja«, Zagreb 1945. Š.L. 1-6, s.62 PDF
149M. Anić, 1946: Gozdarski Vestnik 1946, — Maribor. Š.L. 7-9, s.118 PDF
150Dendrologija, Šumarski priručnik I. Zagreb, 1946., s. 475-582.
151Proljetni radovi na pošumljavanju. Gospodarski list, travanj, 1947.
152Milan Anić, 1948: O izbojnoj snazi prikraćenih jasenovih biljaka. GŠP vol. 09 s. 19
153Milan Anić, 1948: O uzgoju sadnica kanadske topole iz reznica. GŠP vol. 09 s. 121
154O izbojnoj snazi prikraćenih jaseno-vih biljaka. G. S. P. 9, Zagreb 1948., s. 19-41.
155O uzgoju sadnica kanadske topole iz reznica. Ibid., s. 121-156.
156M. Anić, 1948: Corylus colurna L. — krupnije drvo u Vuhredu na Dravi. Š.L. 5-6, s.185 PDF
157Corylus colurna - krupnije drvo u Vuhredu na Dravi. Š. L. 1948., s. 185.
158M. Anić, 1948: Pseudolarix Kaemferii Gord. — 2 stabla u Mariborskom parku. Š.L. 5-6, s.186 PDF
159M. Anić, 1948: Iz novije literature o kultiviranim topolama. Š.L. 5-6, s.192 PDF
160Iz novije literature o kultiviranim topolama. Ibid., s. 192-195.
161Smokva penjačica (Ficus stipulata). Ibid., s. 246.
162Dr. M. Anić, 1948: Putevima modernog uzgajanja šuma. Š.L. 11, s.345 PDF
163M. Anić, 1948: O nekoliko vrijednih, a manje poznatih egsota prikladnih za parkiranje u sjev. Primorju. Š.L. 11, s.382 PDF
164M. Anić, 1948: Smokva penjačica (Ficus stipulato). Š.L. 12, s.426 PDF
165M. Anić, 1948: Najotpornije palme na našem sjevernom primorju. Š.L. 12, s.427 PDF
166M. Anić, 1948: Rhyncospermum jasminoides kao vrlo vrijedna penjačica za naše primorje. Š.L. 12, s.427 PDF
167Najotpornije palme na našem sjev. Primorju. Ibid., s. 427-429.
168M. Anić, 1948: Thuja occidentalis var. Malonyana. Š.L. 12, s.430 PDF
169Thuja occidentalis var. Malonvana. Ibid., s. 430.
170M. Anić, 1949: F. K. Makins, The Identification of Trees and Shrubs. Š.L. 1-2, s.59 PDF
171M. Anić, 1949: W. Dallimore-A. B. Jackson, A. Handbook of coniferae. Š.L. 5, s.187 PDF
172Dr. Anić, 1949: Iz uzgoja veza i bekve zbog lika. Š.L. 6-7, s.240 PDF
173Iz uzgoja veza i bekve zbog lika. Š. L., 1949., s. 240-241.
174Dr. M. Anić, 1949: O suzbijanju šteta od krtica u šumskim rasadnicima. Š.L. 6-7, s.241 PDF
175M. Anić, 1950: O ekonomskoj važnosti kultiviranih topola u nekim Evropsikim i američkim držaivama. Š.L. 9-10, s.418 PDF
176M. Anić, 1950: Nagrada za sadnju topola u Engleskoj. Š.L. 9-10, s.419 PDF
177M. Anić, 1950: Populus Eugenei kao najbolja topola u engleskoj pokrajini Norfolku. Š.L. 9-10, s.419 PDF
178Nagrada za sadnju topola u Engleskoj. Ibid., s. 419-420.
179M. Anić, 1950: Dvije nove četinjače. Š.L. 9-10, s.420 PDF
180M. Anić, 1950: Najveća duglazija na svijetu. Š.L. 9-10, s.420 PDF
181M. Anić, 1950: Rad Internacionalne komisije za topole. Š.L. 9-10, s.420 PDF
182Dvije nove Četinjače (Abies tazaotana i Metasequoia glvptostroboides). Ibid., s. 420.
183Najveća duglazija na svijetu. Ibid., s. 420.
184dr. M. Anić, 1951: Nekoliko misli u prilog unapređenju naše šumske produkcije. Š.L. 1-2, s.51 PDF
185M. Anić, 1951: Internacionalni kongres pitomog kestena. Š.L. 5, s.209 PDF
186M. Anić, 1951: Prof. Adriano Fiori ±. Š.L. 5, s.212 PDF
187M. Anić, 1951: Potkomisija FAO za probleme mediteranskog šumarstva. Š.L. 6, s.240 PDF
188M. Anić, 1951: Prof. ing. A. Kauders: Podizanje i gajenje šuma. Š.L. 7, s.269 PDF
189Andrija Petračić, Milan Anić, 1952: Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) u Zagrebačkoj Gori. GŠP vol. 10 s. 25
190Obični jasen (Fraxinus excelsior ii.) u Zagrebačkoj gori, (s dr. Petračić, A.). Ibid., 10, 1952., s. 25-62.
191Milan Anić, 1953: Pitomi kesten na Cresu. GŠP vol. 11 s. 321
192Dr. M. Anić, 1953: Osvrt na ekspresne šume na Sedreniku. Š.L. 4-5, s.155 PDF
193Još nešto o pasi koza u šumama. Š. L. 1953., s. 207-208.
194Pitomi kesten na Cresu. Ibid. 11, 1953., s. 321-356.
195Pogledi na šumarsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja. Š. L. 1954., s. 13-23.
196Anić dr. Milan, 1954: Prof. dr. R. Schober: Die japanische Lärche. Š.L. 4, s.205 PDF
197Anić dr. Milan, 1954: Dendrološka i uzgojna važnost nekoliko starih parkova u području Varaždina. Š.L. 9-10, s.413 PDF
198Šumsko vegetacijski odnosi Istre. Referat na I. kongresu za ispitivanje tla u Portorožu 1955., Zemljište i biljke VII, Beograd 1955., s. 83-95.
199Žuti koprivič (Celtis Tournefortii Ham.,) na litoralnim padinama Velebita. Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije, Zagreb, 1955, s. 221-281.
200Anić M., 1955: U spomen prof. dr. L. Piccioli-u. Š.L. 9-10, s.349 PDF
201Present conditions and more impor-tant problems occuring in Yugoslavian silviculture, (s. Lovrić, A.). Referat za Internacionalni silvikulturni seminar održan u Pragu 1956.
202Internacionalni silvikulturni studijski put po ČSR. Referat za Državni sekretarijat za poslove narodne privrede, Tehnička pomoć, Zagreb 1956., s. 1-48.
203Rhytmus des Hohenwachstums bei Pflanzen verschiedener Holzarten in La-ufe ihrer Vegetationsperiode. Union Internationale des Instituts des recherches forestieres, 12-eme Congres, Oxford 1956, London 1958., s. 90-103.
204Dr. Milan Anić, 1956: Jaka gradacija gubara u šumi Šašinovečkom Lugu. Š.L. 7-8, s.226 PDF
205Utisci sa šumarskog kongresa u Ox-fordu 1956. Š. L. 1957., s. 452-462.
206Milan Anić, 1957: Crni bor u sjevernom Velebitu. GŠP vol. 13 s. 461
207Utjecaj studeni u februaru na šumsko drveće i grmlje. Zagreb 1957., s. 1-15.
208Nekoliko misli u prilog domaćih topola. Topola - Bilten Jugoslavenske nacionalne komisije za topolu, Beograd 1957., s. 289-294.
209Dr. M. Anić, 1957: Utisci sa šumarskog kongresa u Oxfordu. Š.L. 11-12, s.452 PDF
210Crni bor u sjevernom Velebitu. G. S. P. 13, 1957., Zagreb, s. 461-507.
211Posjeta prof. dr A. Pavarija Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Sveučilišni vjesnik, Zagreb 1958.
212Chataigneraies en Croatie. Referat za IV. zasjedanje Internacionalne komisije za pitomi kesten od 21. IX-5. X. 1958 u Jugoslaviji i Grčkoj, s. 1-10.
213Rapport sur le vovage d´ etudes en Yougoslavie, (s E. Debazacom i K. Moran-ddiniem); Rapport de la Quaterieme Sessi-on de la Commision Internationale du Cha-taignier 1958.; Organisation des Nations Unies pour l1 alimentation et agriculture, Home, FAO, 59/9/6966, s. 47-50.
214Anić M., 1958: Némec A.: Melioracije degradovanych lesnich pud, Praha, 1959.. Š.L. 1-2, s.71 PDF
215Anić M., 1958: Jeglič C.: Arboretum Volčji potok. Ljubljana 1956.. Š.L. 5-6, s.223 PDF
216Anić M., 1958: Prof. Pavari u Zagrebu. Š.L. 7-9, s.324 PDF
217Anić M., 1958: Vyskot M.: Pesteni dubu, Praha 1958.. Š.L. 7-9, s.325 PDF
218Anić M., 1958: Prof. dr. ing. Andrija Petračić. Š.L. 10, s.349 PDF
219Oko 300 dendroloskih članaka i clan-ciCa objavljenih u Šumarskoj enciklopediji, I. dio, Zagreb 1959.
220Anwendung der Waldtypologie in Forstpraxis Jugoslawiens. Referat za sastanak Fitocenološke grupe stručnjaka IUFRO u Varšavi 1959., s. 1-8.
221O uzgojnim svojstvima borovca (Pinus strobus). Referat za Sekretarijat za šumarstvo NHH, 1959., s. 5.
222M. Anić, 1959: Kameev I. E.: Kultura oranžerejnokomnatnih rastenij. Š.L. 4-5, s.166 PDF
223M. Anić, 1959: Harlow W. M. and Harrae E. S.: Textbook of Dendrology. Š.L. 4-5, s.167 PDF
224M. Anić, 1959: Šobek J.: Ofešak a jeho poštovani. Š.L. 4-5, s.167 PDF
225Anić M., 1959: Dva stoljeća stara akcija na uzgoju vrba i drugih vrsta drveća brzog rasta u našim krajevima .. Š.L. 6-7, s.229 PDF
226M. Anić, 1959: Alfieri D. i Kevo R.: Mljet. Š.L. 8-9, s.333 PDF
227M. Anić, 1959: Susaeta i Orensanz: Tehnika pošumljavanja mediteranskog područja i njen razvoj. Š.L. 8-9, s.333 PDF
228M. Anić, 1959: Vedel H. Lange J.: Traeer og buske. Š.L. 8-9, s.338 PDF
229M. Anić, 1959: Svoboda P.: Lesni dfeveni a jejich porosty. Š.L. 12, s.470 PDF
230M. Anić, 1959: Rostrup E. — Jörgensen C. A.: Den danske flora. Š.L. 12, s.472 PDF
231M. Anić, 1959: Sbornik prac o Tatranskom Narodnonom parku. Š.L. 12, s.472 PDF
232M. Anić, 1959: Szafer W., Kulczynski S. i Pawlovski B.: Rôsliny polskie. Š.L. 12, s.472 PDF
233Pitomi kesten u Istri. Zagreb, 1960.
234Prilog proučavanju kultiviranih topola kod nas. Zagreb, 1960.
235Tip šume kao osnovna ekonomska jedinica. Referat na Savjetovanju u povodu stote obljetnice šumarske nastave u Hrvatskoj. 19. XI. 1960. g., s. 1-7.
236Uloga i mjesto fitocenologije u šumarskoj privredi. Referat na Savjetovanju o primjeni fitocenologije u šumarskoj privredi, od 20. XII. 1960 u Zagrebu, s. 1-18.
237Anić Milan, 1960: Internacionalna konferencija o njezi šuma u Budimpešti 1959.. Š.L. 1-2, s.40 PDF
238Anić Milan, 1960: Prof. dr. Aldo Pavari. Š.L. 1-2, s.40 PDF
239Anić Milan, 1960: Kongres čehoslovačkih šumara 1958. g. Š.L. 1-2, s.55 PDF
240Anić Milan, 1960: Zbornik naučnih radova Šumarskog fakulteta u Pragu. Š.L. 1-2, s.57 PDF
241Anić Milan, 1960: Dekorativni oblici raznog drveća i grmlja — Kolesnikov. Š.L. 1-2, s.60 PDF
242Anić Milan, 1960: Centar za poljoprivredna i šumarska istraživanja u Rimu. Š.L. 1-2, s.62 PDF
243Anić Milan, 1960: Sjećanje na dva glasovita Čehoslovaka — prof. Konšela i Nemeca. Š.L. 9-10, s.333 PDF
244Anić Milan, 1960: Anali Akademije šumarskih nauka u Firenci. Š.L. 9-10, s.342 PDF
245Anić Milan, 1960: Talijanski Nacionalni savjet za naučni rad (Centar za proučavanje pitomog kestena). Š.L. 9-10, s.343 PDF
246Anić M., 1961: Marković Lj. i Petrović D.: Nega šuma u Srbiji. Š.L. 9-10, s.410 PDF
247Anić M., 1962: O javoru gluhaću. Š.L. 5-6, s.207 PDF
248Anić M., 1962: Mađarski stručnjak A. Majer o srašćivanju korijena šum. drveća. Š.L. 7, s.253 PDF
249Anić M., 1962: Jubilej jedne prastare ali vrlo interesantne botanike. Š.L. 7, s.254 PDF
250Anić M., 1962: Pokusi u Mađarskoj o utjecaju auksina na zakorjenjivanje reznica topola iz sekcije Leuce. Š.L. 7, s.254 PDF
251Anić M., 1962: Kuningamija kod nas. Š.L. 11-12, s.445 PDF
252Anić M., 1962: Savjetovanje profesora uzgajanja šuma prialpskih zemalja u Sloveniji. Š.L. 11-12, s.447 PDF
253Anić M., 1963: Freudereich — Narod gradi na ogoljelom Krasu. Š.L. 3-4, s.151 PDF
254Anić M., 1963: Dendroflora Kavkaza. Š.L. 5-6, s.253 PDF
255Anić M., 1963: Trudy Instituta lesa Akademiji nauk Gruzinskoj SSR u Tbilisi-u. Š.L. 5-6, s.254 PDF
256Anić M., 1963: Vestnik Tbilis. botan. sada. Š.L. 5-6, s.255 PDF
257Dr Milan Anić, 1963: Utjecaj stajskog gnoja na razvitak kultura hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.296 PDF
258Anić M., 1964: U spomen prof. dr Rudolfa Haše. Š.L. 9-10, s.451 PDF
259Anić M., 1964: Weymar — knjiga o travama i sitama.. Š.L. 9-10, s.456 PDF
260Iz novije fitocenološke nomenklature. Š. L. 7-8, Zagreb, 1965.
261Anić M., 1965: Povodom 150-godišnjice rođenja Josipa Pančića. Š.L. 5-6, s.185 PDF
262Anić M., 1965: Problemi fitocenološke nomenklature. Š.L. 7-8, s.305 PDF
263Dr. M. Anić, 1965: Mitranović D.: Pančićev život. Š.L. 11-12, s.616 PDF
264Anić M., 1966: Savjetovanje profesora uzgajanja šuma perialpskih zemalja u Bavarskoj i Austriji septembra 1965. g. Š.L. 3-4, s.258 PDF
265Anić M., 1966: Hegi — Ilustrirana flora srednjoevropska.. Š.L. 3-4, s.260 PDF
266Anić M., 1966: Irvine — Šumsko drveće Gane. Š.L. 9-10, s.476 PDF
267Anić M., 1966: Prof. dr ing. Đuro Nenadić. Š.L. 11-12, s.554 PDF
268Anić M., 1966: Prof. dr ing. Alfonzu Kaudersu. Š.L. 11-12, s.558 PDF
269Eumediterrane Holzgewachse, beson-ders (Quercus ilex und Philyrea latifolia, im submediterranen Küstengebiet Jugo-slawiens. XIV. IUFRO Kongress, München 1967.
270
271Anić M., 1967: Grebenščikov — Rus.-engl.-franc. geobotanički rječnik. Š.L. 3-4, s.172 PDF
272Anić M., 1967: Šumarski poliglot-rječnik (Bukurešt). Š.L. 3-4, s.172 PDF
273Anić M., 1967: Akad. prof. dr I. Pevalek. Š.L. 5-6, s.262 PDF
274Anić M., 1967: Prof. dr B. Maksić. Š.L. 7-8, s.346 PDF
275Anić M., 1967: Critchfield-Little — Geogr. rasprostr. borova u svijetu. Š.L. 9-10, s.421 PDF
276Anić M., 1967: Mooney — Rječnik etiopskog bilja. Š.L. 9-10, s.422 PDF
277Anić M., 1967: Benčat — Dendroflora arboretuma Mlynany. Š.L. 9-10, s.423 PDF
278Anić M., 1967: Streets — Egzotičke vrste drv. u brit. Zajed. naroda. Š.L. 9-10, s.423 PDF
279Anić M., 1967: Iz historijata šum. nastave u Čehoslovačkoj. Š.L. 9-10, s.426 PDF
280Anić M., 1968: V. N. Sukačev. Š.L. 5-6, s.251 PDF
281Šume i Šumarstvo na području slavonskog dijela Vojne krajine. Radovi Centra za organizaciju naučno-istraživačkog rada u Vinkovcima, Zagreb 1971.

nedeterminirano:
282Znanstveni radovi
283Šume Hrvatske. Zemljopis Hrvatske,
284Stručni Članci
285Članci s dendrološkim podacima u Hrvatskoj enciklopediji, sv. I-V.
286Očetinjavanje u svjetlu potrajnosti. Referat na istom savjetovanju, s. 1-8.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I, Zagreb, 1947.
 *** Šum. nastava, s. 391-396.
 Dekanić. I:. Akademik Dr. Ing. Milan Anić. ŠL 1968., Zagreb, s. 326-331.
 Šumarska enciklopedija, I. JLZ, Zagreb, 1980., s. 37.
 Piškorić, O.: Anić, Milan. HBL l, 1983., s. 170.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PREMUŽIĆ, Ante: Novi doktor šumarstva: Ing. M. Anić., ŠL 6/1939, s.321 PDF
 ***: Promocija na doktorat šumarstva, ŠL 6/1939, s.325 PDF
 DEKANIĆ, Ivo: Milan Anić, ŠL 7-8/1968, s.326 PDF
 PRPIĆ, Branimir: Akademik Prof. dr MILAN ANIĆ, ŠL 11-12/1985, s.589 PDF
 

  Milan ANIĆ, šumarski stručnjak rođen u Plitvičkom Ljeskovcu 1906. a umro u Zagrebu 1968.
Gimnaziju je polazio u Senju i Sušaku, šumarstvo diplomirao 1929. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1939. i doktorirao temom Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori. Nakon diplomiranja postao je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu asistent Zavoda za uzgajanje šuma, a nakon habilitacije 1940. izabran je na istom fakultetu za docenta za dendrologiju i fitocenologiju. Od 1945. je izvanredni, a od 1949. redoviti profesor za predmet Uzgoj šuma, te predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma. Bio je 1951/1952. i dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Surađivao je u mnogim šumarskim institucijama, bio je predsjednik Znanstvenog savjeta Instituta za šumarska istraživanja, član Nacionalnog komiteta za šumarska istraživanja Jugoslavije, član Savjeta Zavoda za kontrolu šumskog sjemena i dr. Bio je i predsjednik Savjeta za nacionalne parkove SRH, član Savjeta za geološko-mineraloške zbirke i laboratorija za krš, član Komisije za znanstveno istraživanje krša i član Savjeta Arboretuma Trsteno. Surađivao je i u inozemnim ustanovama: od 1956. bio je član Radne grupe za tipologiju šuma u sekcijama za ekologiju i silvikulturu Internacionalne unije za šumarska istraživanja pri FAO, od 1958. dopisni član Talijanske akademije šumarskih znanosti u Firenci, a od 1965. član Istočnoalpske-dinarske sekcije Internacionalnog društva za proučavanje vegetacije. Više godina bio je znanstveni suradnik Odjela za prirodne znanosti JAZU, a 1963. izabran je za dopisnog te 1968. za redovitog člana te Akademije.
Bio je 1946. predsjednik Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara Hrvatske te 1945. i 1946. urednik Šumarskog lista. Djelovao je kao nastavnik i pisac znanstvenih, stručnih i popularnih radova; recenzija i saopćenja (oko 140 naslova te prilozi u Hrvatskoj enciklopediji, Šumarskoj enciklopediji te enciklopediji za djecu Znanje i radost). Znanstvene, stručne i popularne radove objavio je u Šumarskom listu (1929–1967), Glasniku za šumske pokuse (1940, 1942, 1948, 1952, 1953. i 1957), Poljodjelskoj znanstvenoj smotri (1941), zemljopisu Hrvatske (Zagreb 1942), Analima Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije (1955), Ljetopisu JAZU (1963, 1966), Kršu Jugoslavije (1964, 1969), Radovima Centra za organizaciju naučno istraživačkog rada u Vinkovcima (1971); u 17 zbornikâ; časopisâ i novinâ te u inozemnim publikacijama. Glavni predmet Anićevih istraživanja bili su pitomi kesten te šumsko-dendrološki elementi i odnosi na kraškom području Hrvatske.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM