HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8638
ime A., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8638)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1989.
diplomirao22. 5. 1990.

član HŠD ogranak
Požega

1991

šumarija Pleternica

diplomirani inženjer šumarstva

 Hrvat. Potječe iz obrtničke obitelji. Nakon sto je završio srednju šumarsku školu, upisao je 1.10.1984. šumarstvo na S. F. u Zagrebu.
 Apsolvirao je 1989. g., a diplomirao 22.5.1990. Diplomski rad je napisao i obranio iz područja uzgajanje šuma. Naslov rada glasi: "Strukturne osobine i uzgojni zahvati u sastojinama običnog jasena i gorskog javora".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM