HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8640
ime A., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1970.
diplomirao1971.

 Sin Milana i Franciske Antolić. Hrvatske nacionalnosti, slovenskoga državljanstva. Rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Vinici kod Varaždina 1958., a IV. gimnaziju u Zagrebu 1963. g.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1971. g.
 Poslije diplomiranja zaposlio se na uređivanju šuma na području Koruške koje zauzima 60 tisuća ha državnih i privatnih šuma. Zavolio je taj kraj i u njemu se zadržao do danas.
 Član je Zveze gozdarskih društev Slovenije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM