HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8641
ime ANTOLJAK, Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8641)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 11. 1911.Doboj /BiH/
umro19. 2. 1986.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Nikole, carinskog inspektora. Brat je Stjepana, poznatoga povjesničara. Osnovnu školu polazi u Sarajevu, a gimnaziju u Vinkovcima i u Zagrebu.
 Studij šumarstva završio je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1935. g. Stručni ispit položio je 1943. g.
 Budući da nakon diplomiranja nije mogao dobiti mjesto u šumarstvu, nakon kraćeg rada u Šumarskom i dohodarskom uredu u Lekeniku, od 1936. do kraja 1938. g. zaposlen je u Jugoslavenskom atletskom savezu u Zagrebu.
 U šumarsku službu nastupio je 1.2.1939. g. u Odsjeku za šumarstvo banske uprave Savske banovine u Zagrebu. U Ministarstvu šumarstva Banovine Hrvatske ostaje do 21.6.1940. g., a tada je postavljen za upravitelja šumarije u Bosanskoj Krupi. 20.6.1943. premješten je u Jastrebarsko za šumarskoga referenta Kotarske oblasti, a 14.6.1944. nastupa dužnost u Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo u Zagrebu.
 Poslije rata premješten je u Statistički ured Hrvatske gdje radi do 26.11.1947. g. Zatim je premješten u Ministarstvo šumarstva NR Hrvatske u kojem ostaje do 31.5.1952., a povrh toga bio je od 1.6.1950. do 31.5.1952. g. dodijeljen na rad Šumarskom društvu.
 Slijedi godina dana rada u Institutu za drvnoindustrijska istraživanja u Zagrebu, a 11.5.1953. g. prelazi u Projektni biro šumarstva, u kojem ostaje do 1.9.1956. g.
 Njegovo posljednje radno mjesto, na kojem se zadržao petnaest godina bilo je poduzeće "Radnik".
 U mirovinu odlazi krajem 1971. g., ali tek tada ing. Antoljak počinje raditi "za svoju dušu". Naime, 1.4.1972. preuzima dužnost poslovnog (tehničkog) tajnika u Savezu ITŠDJ Hrvatske, koju dužnost obavlja do kraja 1983. g. U tom je razdoblju učinio mnogo za hrvatsko šumarstvo: Uspio je vratiti nacionalizirani Šumarski dom šumarima.
 Zaslužan je za proslavu obljetnica Saveza i Šumarskog lista.
 Napisao je znatan broj stručnih članaka u časopisima, novinama i priručnicima, a posebno je znakovita "Mala šumarska kronika" u kojoj je na 83 stranice objavio 252 vijesti, crtica i zanimljivosti. Uredio je i Mali šumarsko - tehnički priručnik, a urednik je zapažene publikacije "Povijest šumarstva Hrvatske 1846 - 1976. kroz stranice Šumarskog lista".

1R. Antoljak, 1933: Iz Udruženja studenata šumarstva: a) Šumarsko plesno veče.. Š.L. 3, s.208 PDF
2R. Antoljak, 1934: a) Šumarsko plesno veče 1934.. Š.L. 2, s.69 PDF
3R. Antoljak, 1935: »Šumarsko plesno veče« 1935.. Š.L. 3, s.108 PDF
4Propaganda šumarstva u praksi. Š. L. l, 1940. Zagreb.
5Ing. R. Antoljak, 1940: Propaganda šumarstva u praksi.. Š.L. 1, s.1 PDF
6Spas naših šuma je ugljen. Novosti, (novine), 18, 1941. Zagreb.
7Ing. R. Antoljak i Ing. S. Klepac, 1946: Potrošnja drva na području NR Hrvatske. Š.L. 7-9, s.69 PDF
8MALI ŠUMARSKO-TEHNIČKI PRIRUČNIK ; SEKCIJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE DRUŠTVA INŽENJERA I TEHNIČARA NR HRVATSKE, ZAGREB 1949. BIB
9R. Antoljak, 1950: Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a. Š.L. 3-4, s.161 PDF
10R. Antoljak, 1951: 72-godišnja skupština i rad Šumarskog društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.178 PDF
11Antoljak, R., 1972: Ing. Roko Kovačević. Š.L. 5-6, s.264 PDF
12Antoljak, R., 1973: Zakon o prostornom uređenju i korišćenju građevinskog zemljišta. Š.L. 5-6, s.237 PDF
13R. A., 1974: Mala šumarska kronika Š.L. 7-9, s.351 PDF
14R. A., 1974: Mala šumarska kronika Š.L. 10-11, s.455 PDF
15R. A., 1974: Mala šumarska kronika Š.L. 12, s.563 PDF
16Antoljak, R., 1975: Mala šumarska kronika Š.L. 1-3, s.98 PDF
17Antoljak, R., 1975: Mala šumarska kronika Š.L. 4-6, s.212 PDF
18Antoljak, R., 1975: Zašto do sada nije izgrađena tvornica celuloze u Jasenovcu. Š.L. 7-10, s.350 PDF
19Antoljak, R., 1975: Mala šumarska kronika Š.L. 7-10, s.383 PDF
20Antoljak, R., 1975: Na kraju 1975. godine! - Oproštaj sa starom 1975. godinom. Š.L. 11-12, s.501 PDF
21R. Antoljak, 1976: Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje — Savjetovanje u Zadru od 4—6. III 1976.. Š.L. 5-6, s.235 PDF
22POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846 - 1976 KROZ STRANICE ŠUMARSKOG LISTA ; SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE , ZAGREB 1976. BIB
23R. Antoljak, 1976: Visoko priznanje Dru D. Klepcu. Š.L. 10-12, s.559 PDF
24R. Antoljak, 1977: Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.. Š.L. 8-9, s.339 PDF
25R. Antoljak , 1978: Svečana sjednica i slavlje povodom vraćanja nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« održanih 28. prosinca 1977. godine .. Š.L. 1-3, s.112 PDF
26Antoljak, R., 1979: Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.. Š.L. 4-6, s.230 PDF
27Antoljak, R., 1979: Društveno veće Saveza IT ŠDI Hrvatske, održano 28.XII 1978. Š.L. 4-6, s.250 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** In memoriam - RUDOLF ANTOLJAK, dipl. ing. šumarstva. ŠL 3-4, 1986., Zagreb, s. 165-168.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 "Savez DITŠDIH": Rudolf ANTOLJAK, dipl. inž., ŠL 3-4/1986, s.165 PDF
 SKOKO, Mladen: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004), ŠL 1-2/2005, s.87 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM