HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8643
ime ANTONIJEVIĆ, Evgenij
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8643)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 7. 1898.Dragobič /Ukrajina/
apsolvirao1921.
diplomirao28. 10. 1921.
karijera23. 4. 1922.Kutina
djelovao Topolovac, Aleksinac, Banja Luka, Rijeka
umro 
dodatne listeruski studenti Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. god. 1920.-21, a diplomirao 28.10.1921.
 Zaposlio se 1922. Od 1927–1940. g. radio je u Kutini, Državnom dobru Topolovac kod Siska te kod Direkcija šuma Aleksinac (Srbija) i Banja Luka (BiH). Za vrijeme rata radio je kao šum. nadzornik u Banja Luci. Nakon rata radio je u Rijeci (šumsko gospodarstvo i Sekcija za uređivanje šuma). Živio je u Rijeci.
 Bio je član JŠU i HŠD. Surađivao je u Šum. Listu (1935, 1977).

1Ing. Evgenije Antonijević, 1935: Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.. Š.L. 2, s.33 PDF
2S. Frančišković i E. Antonijević, 1977: Nikola Šepić, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.554 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 32, 94.
 Hrvatski šumarski životopisni leksikon
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM