HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8644
ime ANTONOVIĆ, Nada
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8644)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena19. 5. 1943.Čakovec
apsolvirala1970.
diplomirala1971.
umrla5. 12. 2015. Kći Antuna i Rože r. Kacun. Hrvatica rimokatoličke vjere. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Čakovcu 1958., a gimnaziju u Varaždinu 1962. g.
 Šumarstvo je studirala na Š. F. u Zagrebu. Diplomirala je 1971. g.
 Od 1972. u Upravi šuma Bjelovar. Počela je kao pripravnik u Šumariji Ivanska, a zatim u taksaciji i planskom odjelu iste Šumarije. U Bjelovar prelazi 1975. g. gdje je u Šumariji zaposlena kao referent uzgoja, a 1977. prelazi u Odjel za uređivanje šuma gdje je zaposlena kao taksator.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAMIĆ, Marina: NADA ANTONOVIĆ, dipl. ing. šum. (1943–2015), ŠL 3-4/2016, s.205 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM