HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8648
ime A., Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dr. sc.; dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1991.
diplomirao1992.
doktorirao18. 11. 2016.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

član HŠD ogranak
Koprivnica

1995

UŠP Koprivnica

diplomirani inženjer šumarstva Sin Vladimira i Ankice r. Filipović. Hrvat, katolik. Živi u Koprivnici. Potječe iz obrtničke obitelji; otac mu je trgovac, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Koprivnici 1982. g., a Srednju šumarsku u Karlovcu 1986. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1992.
 Doktorirao 18. 11. 2016. na istom fakultetu temom „Pojava i štetnost gljive Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.
na običnoj bukvi (Fagus sylvatica L.)“.
 Nakon diplomiranja zaposlen je kao pripravnik u Šumariji Koprivnica (15. X. 92.-14. X. 93.). Zatim radi kao pomoćnik revirnika u Šumariji Sokolovac (1. XII. 93.-1. VI. 94.) i nakon toga kao revirnik u istoj Šumariji.
 Član je HŠD, HLS, suradnik HAZU Zavoda za ornitolog!ju.
 Sudjelovao je na nekoliko stručnih skupova kao npr. "Flora i fauna Hrvatske" (20.-22. V. 93., Novigrad Podravski), zatim "Rad i razvoj šumarstva Hrvatske" (3.-5.10.1993.„ Stub. Toplice) i "Prikaz terenskih istraživačkih radova u proredama sastojina" (7. X. 93., Koprivnica). Vrlo je aktivan i ambiciozan od studentskih dana. U toku studija dodijeljeno mu je Priznanje Sveučilišta u Zagrebu (19.10.1989.).
 Bavi se umjetničkom fotografijom. Sudjelovao je na brojnim izložbama lova i lovačkih trofeja, kao npr. na izložbi SLDO Koprivnica, svibnja 1991; u povodu Dana planete Zemlje s dr. R. Kranjčevim u poslovnoj zgradi "Podravke" (17. IV.-5. V. 93.); u auli S. F. u povodu Skupštine HŠD, XII. 1993., u Hotelu M. Gubec u Stub. Toplicama u povodu savjetovanja 3.-5.11.1993. Objavio je naslovne stranice u "Lovačkom vjesniku", "Agro-tehnicaru", "Mehanizaciji šumarstva". Objavljene su mu fotografije u monografiji "Burne u Hrvatskoj" (14 komada); objavio je vise od 70 fotografija snimljenih mikro, makro i tele-tehnikom, objavljena mu je fotografija za jednolisni kalendar za 1993. g., "Priroda" 5-6/91.
 Predavač je na lovačkim seminarima u Koprivnici iz područja biologija divljaci. Položio je ispit za ocjenjivača trofeja divljaci.

1Gorostas iz Drave. Glas Podravine, 43, Koprivnica 1990., s. 8.
2Manji članci: Lovački vjesnik 5, Zagreb 1991., str. 31, Hrvatske šume 14, Zagreb 1994.
3Zec obični. Priroda, 3-4, Zagreb 1991. -1992., s. 39-40.
4Kukavica. Priroda, 7-8, Zagreb 1991. -1992., s. 43.
5Subfosilni hrast lužnjak. Hrvatske šume, 12, Zagreb 1992., s. 16.
6Visibaba. Priroda, 9-10, Zagreb 1992., s. 60.
7Arač, K., 1992: Dravski ABONOS hrasta lužnjaka. Š.L. 6-8, s.375 PDF
8Mali krpelj - velika opasnost. Hrvatske šume, 23, Zagreb 1993., s. 13.
9Gospodarski kalendar. Zagreb 1993., s. 241-244.
10Labudovi u koprivničkom podravlju. Podravski zbornik, 19-20, Koprivnica 1993. -94., s. 301-312.
11Uskršnji leptir. Hrvatske šume, 32, Zagreb 1994., s. 9.
12Gospodarski kalendar. Zagreb 1994., s. 255-258.
13Arač, K., 1999: Iz popisa zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj: Naglavice ili zavrate. Š.L. 7-8, s.300 PDF
14Arač, K., 1999: Ugrožene biljne vrste: Kebrač. Š.L. 9-10, s.503 PDF
15Arač, K., 1999: Ugrožene životinjske vrste: Bjelica ili eskulapova zmija (Elaphe longissima Laurenti). Š.L. 11-12, s.589 PDF
16Arač, K., 2000: Škanjac i jastreb. Š.L. 1-2, s.94 PDF
17Arač, K., 2000: Etnomofauna naših krajeva - uskršnji leptir. Š.L. 5-6, s.329 PDF
18Arač, K., 2000: Mala ušara (Asio otus L.). Š.L. 7-8, s.420 PDF
19Arač, K., 2000: Bjelouška (Natrix natrix Z.). Š.L. 9-10, s.604 PDF
20Arač, K., 2000: Gatalinka (Hyla arborea L.). Š.L. 11-12, s.648 PDF
21Arač, K., 2001: Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.). Š.L. 1-2, s.68 PDF
22Arač, K., 2001: Leganj (Caprimulgus europaeus L.). Š.L. 3-4, s.234 PDF
23Arač, K., 2001: Žuti mukač (Bombinia variegata L.). Š.L. 5-6, s.317 PDF
24Arač, K., 2001: Rusi svračak (Lanius collurio L.). Š.L. 7-8, s.457 PDF
25Arač, K., 2001: Planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti). Š.L. 9-10, s.559 PDF
26Arač, K., 2001: Bregunica (Riparia riparia L.). Š.L. 11-12, s.662 PDF
27Arač, K., 2002: Crvenokljuni labud (Cygnus olor Gm.). Š.L. 1-2, s.68 PDF
28Arač, K., 2002: Bijela roda (Ciconia ciconia L.). Š.L. 3-4, s.174 PDF
29Arač, K., 2002: Kukavica (Cuculus canorus L.). Š.L. 5-6, s.331 PDF
30Arač, K., 2002: Lastin rep (Papilio machaon L.). Š.L. 7-8, s.420 PDF
31Arač, K., 2002: Vivak (Vanellus vanellus L.). Š.L. 9-10, s.510 PDF
32Arač, K., 2003: Sljepić (Anguis fragilis L.). Š.L. 1-2, s.70 PDF
33Arač, K., 2003: Kasni noćnjak (Eptesicus serotinus Schreber). Š.L. 3-4, s.134 PDF
34Arač, K., 2003: Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius Scop.). Š.L. 5-6, s.310 PDF
35Arač, K., 2003: Livadna gušterica (Lacerta agilis L.). Š.L. 7-8, s.406 PDF
36Arač, K., 2003: Kos (Turdus merula L.). Š.L. 9-10, s.508 PDF
37Krunoslav Arač, 2004: BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.). Š.L. 1-2, s.20 PDF
38Arač, K., 2004: Smeđa krastača (Bufo bufo L.). Š.L. 3-4, s.180 PDF
39Arač, K., 2004: Lastavica (Hirundo rustics L.). Š.L. 5-6, s.300 PDF
40Arač, K., 2004: Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm). Š.L. 7-8, s.444 PDF
41Arač, K., 2004: Velika sjenica (Parus major L.). Š.L. 9-10, s.573 PDF
42Arač, K., 2004: Žutokljuni labud (Cygnus cygnus L.). Š.L. 11-12, s.701 PDF
43Arač, K., 2005: Pčelarica (Merops apiaster L.) . Š.L. 1-2, s.83 PDF
44Arač, K., 2005: Piljak (Delichon urbica L.). Š.L. 3-4, s.182 PDF
45Arač, K., 2005: Žličarka (Platalea leucorodia L.). Š.L. 5-6, s.355 PDF
46Arač, K., 2005: Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor Martin). Š.L. 7-8, s.424 pdf
47Arač, K., 2005: Obična čigra (Sterna hirundo L.). Š.L. 9-10, s.519 PDF
48Arač, K., 2005: Crna čigra (Chlidonias niger L.). Š.L. 11-12, s.633 PDF
49Arač, K., 2006: Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.). Š.L. 1-2, s.55 PDF
50Arač, Krunoslav, 2006: Planinski jaglac (Primula auricula L.). Š.L. 3-4, s.131 PDF
51Arač, Krunoslav, 2006: Galeb klaukavac (Larus cacchinans L). Š.L. 5-6, s.258 PDF
52Arač, Krunoslav, 2006: Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin). Š.L. 7-8, s.360 PDF
53Arač, Krunoslav, 2006: Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.). Š.L. 9-10, s.444 PDF
54Arač, K., 2006: Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.). Š.L. 11-12, s.545 PDF
55Arač, K., 2007: Gugutka (Streptopelia decaocto Frivaldszky). Š.L. 1-2, s.75 PDF
56Arač, K., 2007: Zelembać (Lacerta viridis Laurenti) . Š.L. 3-4, s.164 PDF
57Arač, K., 2007: Plavetna sjenica (Parus caeruleus L.) . Š.L. 5-6, s.266 PDF
58Arač, K., 2007: Vijoglav (Jynx torquilla L.) . Š.L. 7-8, s.363 PDF
59Arač, K., 2007: Veliki svračak (Lanius excubitor L.) . Š.L. 9-10, s.475 PDF
60Arač, K., 2007: Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.) . Š.L. 11-12, s.576 PDF
61Arač, Krunoslav, 2008: Eja livadarka (Circus pygargus L.). Š.L. 1-2, s.65 PDF
62Arač, Krunoslav, 2008: Vjetruša (Falco tinnunculus L.). Š.L. 3-4, s.176 PDF
63Arač, Krunoslav, 2008: Zeba (Fringilla coelebs L.). Š.L. 5-6, s.269 PDF
64Arač, Krunoslav, 2008: Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.). Š.L. 7-8, s.370 PDF
65Arač, Krunoslav, 2008: Sivi ćuk (Athene noctua Scop.). Š.L. 9-10, s.444 PDF
66Arač, Krunoslav, 2008: Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.). Š.L. 11-12, s.562 PDF
67Arač, Krunoslav, 2009: Velika bijela čaplja (Egretta alba L.). Š.L. 1-2, s.73 PDF
68Arač, Krunoslav, 2009: Kulik sljepčić (Charadrius dubius Scop.). Š.L. 3-4, s.192 PDF
69Arač, Krunoslav, 2009: Kukmasta ševa (Galerida cristata L.). Š.L. 5-6, s.332 PDF
70Arač, Krunoslav, 2009: Češljugar(Carduelis carduelis L.). Š.L. 7-8, s.447 PDF
71Arač, Krunoslav, 2009: Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus L.). Š.L. 9-10, s.538 PDF
72Arač, Krunoslav, 2009: Mali vranac(Halietor pygmaeus Pall.). Š.L. 11-12, s.637 PDF
73Arač, Krunoslav, 2010: Siva čaplja (Ardea cinerea L.). Š.L. 1-2, s.71 PDF
74Arač, Krunoslav, 2010: Čaplja danguba (Ardea purpurea L.). Š.L. 3-4, s.178 PDF
75Arač, Krunoslav, 2010: Crnokapa grmuša(Sylvia atricapilla L.). Š.L. 5-6, s.293 PDF
76Arač, Krunoslav, 2010: Vlastelica(Himantopus himantopus L.). Š.L. 7-8, s.411 PDF
77Arač, Krunoslav, 2010: Siva štijoka (Porzana parva Scop.). Š.L. 9-10, s.516 PDF
78Arač, Krunoslav, 2010: Zelena krastača (Bufo viridis Laurenti). Š.L. 11-12, s.632 PDF
79Arač, Krunoslav, 2011: Velika žutonoga prutka(Tringa melanoleucaGmelin) – nova vrsta u Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.69 PDF
80Arač, Krunoslav, 2011: Crvendać (Erithacus rubeculaL.). Š.L. 3-4, s.168 PDF
81Arač, Krunoslav, 2011: Gak(Nycticorax nycticoraxL.). Š.L. 5-6, s.290 PDF
82Arač, Krunoslav, 2011: Muharica(Muscicapa striata Pall.). Š.L. 7-8, s.398 PDF
83Arač, Krunoslav, 2011: Češnjača(Pelobates fuscusLaurenti). Š.L. 9-10, s.500 PDF
84Arač, Krunoslav, 2011: Šumska smeđa žaba (Rana dalmatina Bonaparte). Š.L. 11-12, s.604 PDF
85Arač, Krunoslav, 2012: Živorodna gušterica (Zootoca vivipara Von Jacquin). Š.L. 1-2, s.70 PDF
86Krunoslav Arač, 2012: Močvarna smeđa žaba (Rana arvalis Nilsson). Š.L. 3-4, s.178 PDF
87Krunoslav Arač, 2012: Crveni mukač (Bombina bombina L.). Š.L. 5-6, s.290 PDF
88Krunoslav Arač, 2012: Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall). Š.L. 7-8, s.386 PDF
89Krunoslav Arač, 2012: Trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobaenus L.). Š.L. 9-10, s.508 PDF
90Krunoslav Arač, 2012: TRSTENJAK CVRKUTIĆ (Acrocephalus scirpaceus Hermann). Š.L. 11-12, s.620 PDF
91Krunoslav Arač, 2013: VELIKI TRSTENJAK (Acrocephalus arundinaceus L.). Š.L. 1-2, s.70 PDF
92Krunoslav Arač, 2013: ZELENDUR (Carduelis chloris L.). Š.L. 3-4, s.206 PDF
93Krunoslav Arač, 2013: JELOVA SJENICA (Parus ater L.). Š.L. 5-6, s.334 PDF
94Mr. Krunoslav Arač, 2013: BATOKLJUN (Coccothraustes coccothraustes L.). Š.L. 7-8, s.419 pdf
95Krunoslav Arač, 2013: PRUTKA MIGAVICA (Tringa glareolaL.). Š.L. 9-10, s.504 PDF
96Krunoslav Arač, 2013: Ždral (Grus grus L.). Š.L. 11-12, s.618 PDF
97Krunoslav Arač, 2014: BJELOVRATA MUHARICA (Ficedula albicollis Temm.). Š.L. 1-2, s.65 PDF
98Krunoslav Arač, Milan Pernek, 2014: POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI. Š.L. 3-4, s.145 pdf
99Krunoslav Arač, 2014: SIVA GUSKA (Anser anser L.). Š.L. 3-4, s.193 PDF
100Krunoslav Arač, 2014: MALA PRUTKA (Actitis hypoleucos L.). Š.L. 5-6, s.315 PDF
101Krunoslav Arač, 2014: ČAPLJICA VOLJAK (Ixobrychus minutus L.). Š.L. 7-8, s.407 PDF
102Krunoslav Arač, 2014: BJELOGLAVI SUP (Gyps fulvus Hablizl). Š.L. 9-10, s.499 PDF
103Krunoslav Arač, 2014: GRMUŠA PJENICA (Sylvia communis Latham). Š.L. 11-12, s.601 PDF
104Krunoslav Arač, 2015: LISASTA GUSKA (Anser albifrons Scopoli). Š.L. 1-2, s.73 PDF
105Krunoslav Arač, 2015: PUPAVAC (Upupa epops L.). Š.L. 3-4, s.187 PDF
106Krunoslav Arač, 2015: BRGLJEZ (Sitta europaea  L.). Š.L. 5-6, s.273 PDF
107Krunoslav Arač, 2015: CRNA RODA (Ciconia nigra L.). Š.L. 7-8, s.377 PDF
108Krunoslav Arač, 2015: SMUKULJA (Coronella austriaca Laurenti). Š.L. 9-10, s.473 PDF
109Krunoslav Arač, 2015: CRVENOGLAVI DJETLIĆ  (Dendrocopos medius L.). Š.L. 11-12, s.571 PDF
110Krunoslav Arač, 2016: DUGOKLJUNA ČIGRA (Thalasseus sandvicensis Lath.). Š.L. 1-2, s.65 PDF
111Krunoslav Arač, 2016: MORSKI VRANAC (Phalacrocorax aristotelis L.). Š.L. 3-4, s.165 PDF
112Krunoslav Arač, 2016: SMEĐOGLAVI BATIĆ (Saxicola rubetra L.). Š.L. 5-6, s.283 PDF
113Krunoslav Arač, 2016: JURIČICA (Carduelis cannabina L.) . Š.L. 7-8, s.383 PDF
114Krunoslav ARAČ, 2016: ZVIŽDAK – (Phylloscopus collybita Vieillot). Š.L. 9-10, s.515 PDF
115Krunoslav Arač, 2016: BIJELA PASTIRICA (Motacilla alba L.). Š.L. 11-12, s.601 PDF
116Krunoslav Arač, 2017: PATKA GOGOLJICA (Netta rufina Pall.). Š.L. 1-2, s.67 PDF
117Krunoslav Arač, 2017: VELIKI DJETLIĆ (Dendrocopos major L.). Š.L. 3-4, s.173 PDF
118Krunoslav Arač, 2017: ĆUBASTI GNJURAC (Podiceps cristatus L.). Š.L. 5-6, s.287 PDF
119Krunoslav Arač, 2017: ŽUTARICA (Serinus serinus L.). Š.L. 7-8, s.409 PDF
120Krunoslav Arač, 2017: ZNANSTVENI SKUP „ĐURĐEVAČKI PIJESCI: GENEZA, STANJE I PERSPEKTIVE”. Š.L. 7-8, s.440 PDF
121Krunoslav Arač, 2017: CRNOGLAVA SJENICA (Parus palustris L.). Š.L. 9-10, s.503 PDF
122Krunoslav Arač, 2017: ŠUMSKA SOVA (Strix aluco L.). Š.L. 11-12, s.609 PDF
123Krunoslav ARAČ, 2018: VODOMAR (Alcedo atthis L.). Š.L. 1-2, s.81 PDF
124Krunoslav Arač, 2018: SIVA ŽUNA (Picus canus Gmelin). Š.L. 3-4, s.197 PDF
125Krunoslav ARAČ, 2018: PATKA NJORKA (Aythya nyorca Guld.). Š.L. 5-6, s.309 PDF
126Krunoslav Arač, 2018: ČIŽAK (Carduelis spinus L.) . Š.L. 7-8, s.423 PDF
127Krunoslav Arač, 2018: Utva (Tadorna tadorna L.). Š.L. 11-12, s.629 PDF
128Krunoslav Arač, 2019: Štekavac (Haliaeetus albicilla L.). Š.L. 1-2, s.71 PDF
129Krunoslav Arač, 2019: Veliki pozviždač (Numenius arquata L.). Š.L. 3-4, s.179 PDF
130Krunoslav Arač, 2019: Vidra, Euroazijska vidra (Lutra lutra L.). Š.L. 5-6, s.265 PDF
131Krunoslav Arač, 2019: Mala čigra(Sterna albifrons Pall.). Š.L. 7-8, s.363 PDF
132Krunoslav Arač, 2019: Morski kulik (Charadrius alexandrius L.). Š.L. 9-10, s.479 PDF
133Krunoslav Arač, 2019: Krivokljuni žalar (Calidris ferruginea Pont.). Š.L. 11-12, s.587 PDF
134Krunoslav Arač, 2020: Crvenonoga prutka (Tringa totanus L.). Š.L. 1-2, s.83 PDF
135Krunoslav Arač, 2020: Kobac (Accipiter nisus L.). Š.L. 3-4, s.189 PDF
136Krunoslav Arač, 2020: Ušara (Bubo bubo L.). Š.L. 5-6, s.303 PDF
137Krunoslav Arač, 2020: Jastrebača (Strix uralensis Pallas). Š.L. 7-8, s.423 PDF
138Krunoslav Arač, 2020: Krivokljuna prutka (Tringa nebularia Gunn.). Š.L. 9-10, s.523 PDF
139Krunoslav Arač, 2020: Mali žalar (Calidris minuta Leisler). Š.L. 11-12, s.607 PDF
140Krunoslav Arač, 2021: Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.). Š.L. 1-2, s.81 PDF
141Krunoslav Arač, 2021: Mali sokol (Falco columbarius L.). Š.L. 3-4, s.185 PDF
142Krunoslav Arač, 2021: Zelena žuna (Picus viridis L.). Š.L. 5-6, s.287 PDF
143Krunoslav Arač, 2021: Crna žuna (Dryocopus martius L.). Š.L. 7-8, s.391 PDF
144Krunoslav Arač, 2021: Vuga (Oriolus oriolus L.). Š.L. 9-10, s.499 PDF
145Krunoslav Arač, 2021: Sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus L.). Š.L. 11-12, s.591 PDF
146Krunoslav Arač, 2022: Slavuj (Luscinia megarhynchos Brehm). Š.L. 1-2, s.85 PDF
147Krunoslav Arač, 2022: Patka kreketaljka (Anas strepera L.). Š.L. 3-4, s.161 PDF
148Krunoslav Arač, 2022: Palčić (Troglodytes troglodytes L.). Š.L. 5-6, s.263 PDF
149Krunoslav Arač, 2022: Eja močvarica (Circus aeruginosus L.) . Š.L. 7-8, s.357 PDF
150Krunoslav Arač, 2022: Eja strnjarica (Circus cyaneus L.) . Š.L. 9-10, s.459 PDF
151Krunoslav Arač, 2022: Troprsti zlatar (Pluvialis apricaria L.). Š.L. 11-12, s.551 PDF
152Krunoslav Arač, 2023: Drozd imelaš (Turdus viscivorus L.). Š.L. 1-2, s.81 PDF
153Krunoslav Arač, 2023: Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.). Š.L. 3-4, s.177 PDF
154Krunoslav Arač, 2023: Sokol lastavičar (Falco subbuteo L.). Š.L. 5-6, s.282 PDF
155Krunoslav Arač, 2023: Alpska strizibuba (Rosalia alpina L.). Š.L. 7-8, s.393 PDF
156Krunoslav Arač, 2023: Kopnena kornjača (Testudo hermanni Gmelin, 1789). Š.L. 9-10, s.485 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM