HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8651
ime A., Arsen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8651)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao1. 7. 1991.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Klana

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vjekoslava. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Nakon završene Srednje šumarske škole u Delnicama, upisao je šumarstvo na B. F. u Zagrebu 1.10.1983. g.
 Diplomirao je 1.7.1991. g. Diplomski rad napisao je iz područja iskorišćivanje šuma. Naslov rada glasi: " Projektiranje sekundarnog otpremanja šuma pomoću računala.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM