HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8651
ime A., Arsen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1990.
diplomirao1. 7. 1991.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Klana

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vjekoslava. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Nakon završene Srednje šumarske škole u Delnicama, upisao je šumarstvo na B. F. u Zagrebu 1.10.1983. g.
 Diplomirao je 1.7.1991. g. Diplomski rad napisao je iz područja iskorišćivanje šuma. Naslov rada glasi: " Projektiranje sekundarnog otpremanja šuma pomoću računala.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM