HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8653
ime A., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8653)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao25. 1. 1954. Sin Ljudevita po zanimanju trgovca. Gimnaziju je završio u Ogulinu.
 Šumarstvo je upisao na Š. F. u Zagrebu 1.10.1949., a diplomirao je 25.1.1954. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM