HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8655
ime A., Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8655)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1964.
diplomirao16. 9. 1965.

 Po nacionalnosti je Srbin. Nakon završene srednje šumarske škole, upisao je 1.10.1959. g. šumarstvo na Š. F. u Zagrebu. Diplomirao je 16.9.1965. g.
 ARPAŠ, Josip, (Kutina, 1930.-Ku-tina, 7.4.1977.), dipl. ing. šumarstva.
 Rođen je u obrtničkoj obitelji. Osnovnu je školu pohađao u rodnom gradu, a srednju školu i Šumarski fakultet u Zagrebu.
 Svoj radni vijek otpočeo je po završetku II. svjetskog rata u šumarskoj struci. Primjenjivao je sve nove suvremene metode rada u šumarstvu.
 "Bio je izuzetan stručnjak u svim dijelovima široke šumarske struke, počevši od uzgajanja, eksploatacije šuma, trasiranja i građenja šumskih i drugih komunikacija i građevnih objekata, rasadničarstva i parkiranja, a napose vrlo dobar planer i ekonomista, " (E. Vilček).
 Bio je marljiv ne samo u struci nego i u Savezu sindikata, u Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, u Zajednici šumarstva i prerade drva i Privredne komore. Biran je u velik broj komisija i odbora.
 Osim stručnog rada bavio se i društvenim aktivnostima: u mladosti bio je aktivan nogometaš, a u zrelijoj dobi aktivan je na kulturnom polju. Bio je voditelj i glumac Rutinskog amaterskog kazališta, koje je, zahvaljujući njemu, primilo velik broj priznanja i nagrada.
 Umro je na radnom mjestu upravitelja Šumarije Kutina.

 Vilček, E.: JOSIP ARPAŠ, dipl. inž. šumarstva. ŠL 10-12, 1977., s. 556-557.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM