HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8657
ime A., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8657)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1922.
djelovao Karlovca

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. god. 1921.-22.
 Poslije diplomiranja zapošljava se u vlastelinstvu đakovačke biskupije, u tamošnjim šumarijama. Oko 1934. g. prelazi u državnu službu u svojstvu kotarskog šumarskog referenta. G. 1937 premješten je od Kotarskog načelništva Bjelovar k Šumskoj upravi Bezdan.
 Od 1941. g. veliki je župan u Osijeku odakle prelazi u Zagreb. Nakon sloma NDH 1945. g. napušta zemlju, a 1947. g. odlazi u Argentinu. U Argentini se upošljava u Direkciji šuma Ministarstva agrikulture i stočarstva gdje radi na poslovima inventarizacije i uređenja šuma do umirovljenja.
 Bio je član HŠD.

 Hranilović, S. i Piškorić, O.: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu s biografijom šestorice šumara. Šum. list 119, 1995., br. 11/12, s. 415-427.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM