HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8664
ime B., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski ing., šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8664)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1955.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1915.
djelovao Dolac /Travnik/

 Šumarstvo je studirao na Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1915. godine. Radio je u BiH.

 Borošić, J.: SIS, s. 4, 45, 90.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM