HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8667
ime BABIĆ, Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen28. 2. 1937.Vidovice /BiH/
niže obr. Vidovice /BiH/
srednje obr. Brčko /BiH/
apsolvirao1959.
diplomirao26. 3. 1963.
karijera1963.Šumarija Brčko
 ŠIPAD
1979.ŠG Bjelovar
djelovao Brčko, Tuzla, Bjelovar
umirovljen1989.
umro12. 7. 2002.Bjelovar

 Svoj životni put započeo je 28. veljače 1937. godine u Vidovicama, Bosna i Hercegovina. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Brčkom.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je 1958.-59. škol. g., a diplomirao 26.3.1963. g.
 Nakon diplome, kratko vrijeme radi u šumariji Brčko, te ubrzo odlazi u vojsku. Po povratku radi u Šumariji Brčko, a nakon dvije godine pa do 1970. g. na uređivanju parkova također u Brčkom. Te godine se opet vraća u šumarsku operativu, najprije u ŠIPAD, a potom u šumariju u Tuzli, gdje ostaje do 1979. godine.

Godine 1979. dolazi sa svojom obitelji u Bjelovar i zapošljava se u Š. G. "Mojica Birta" u svojstvu referenta za plan i analize. Na tom radnom mjestu ostao je do 1989. godine kad je otišao u invalidsku mirovinu zbog narušenog zdravlja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KNEPR, Josip: Mirko Babić (1937 – 2002), ŠL 1-2/2003, s.95 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM