HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8670
ime BABIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8670)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 1. 1913.Nova Gradiška
apsolvirao1935.
diplomirao1936.
umro14. 3. 2008.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana i Marije rod. Bečić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz činovničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Zagrebu 1923. g., a II. državnu realnu gimnaziju također u Zagrebu, 1931.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1936. g.
 Poslije diplomiranja od 1.1.1938. do 31.12.1938. vježbenik je kod Banske uprave u Zagrebu. Od 1.1.1939. do 15.2.1943. g. bio je kotarski Šumar kod Kotarske oblasti Zagreb, a nakon toga od 16.3.1943. do 31.12.1944. g. bio je kotarski Šumar kod Kotarske oblasti Ivanec. Od 1.1.1945. opet je kotarski šumar kod Kotarske oblasti Zagreb, gdje ostaje do 31.12.1946., a 1.1.1947. g. postavljen je za planera u Ministarstvu šumarstva, Odjel za lokalne šume. Na tom mjestu ostaje godinu i po, a zatim od 1.6.1948. postavljen je za sefa planskog odsjeka DIP-a Vinkovci, gdje je ostao do kraja 1950. g., kada prelazi na radno mjesto planera u Ministarstvu drvne industrije, Sjeverni bazen, gdje ostaje do 12.1.1952. god. Uslijedilo je radno mjesto Upravitelja šumarije Nova Gradiška. Na tom radnom mjestu zadržao se do 31.12.1959. g. Od 1.1.1960. do 30.6.1977. g. bio je sef Sektora za uzgoj Šumarskog gospodarstva Nova Gradiška. Sa tog radnog mjesta otišao je u mirovinu.
 Dugogodišnji je član Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.

1Vl. Babić, 1977: Andrija Kap, šum. tehničar i ekonomista. Š.L. 10-12, s.557 PDF
2Vladimir Babić, 1989: ANTUN (TONI) LATAL, dipl. inž. Š.L. 11-12, s.670 PDF
3Babić, V., 1993: ZVONKO PARAĐIKOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 6-8, s.355 PDF
4Babić, V., 1998: Vladimir-Vlado Špoljarić, dipl. inž. šum. (1911 - 1998). Š.L. 3-4, s.198 PDF
5Babić, V., 2004: Dragutin Smojver (1922 – 2003). Š.L. 1-2, s.99 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAPEC, Davorin: Vladimir Babić (1913 – 2008), ŠL 3-4/2008, s.219 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM