HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8675
ime B., Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik za uzgoj šuma
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8675)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1955.
diplomirao10. 4. 1956.

 Sin Andrije i Marije r. David. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz seoske obitelji. Pučku je školu završio u Novoseljanima kod Bjelovara 1941., a Realnu gimnaziju u Bjelovaru 1950. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljopr.-šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 10.4.1956. g.
 Od 23.9.1957. kao pripravnik I. vrste u XIV. plaćevnom razredu započeo je službu u Šumariji Žabno (Križevci). 28.9.1960. premješten je u Šumariju Križevce kao referent grane 313, a od Ožujka 1961. postavljen je za upravitelja Šumarije Križevci, a zatim kao rukovoditelj ekonomske jedinice - pogon Križevci, sve do 13.2.1967. g., kad je premješten u Š. G. "Mojica Birta", Šumarija Bjelovar, kao referent za uzgoj šuma. Na tome mjestu ostaje do 1.12.1974., kad je izabran za rukovoditelja OOUR-a Šumarije Bjelovar i zadržao se na tome mjestu do 1.9.1975. g.
 Od 1.9.1975. do 30.8.1983. g. obnaša dva mandata dužnost direktora Š. G. "Mojica Birta" Bjelovar.
 Od 1.9.1983. g. do 1.5.1985. g. zaposlen je na radnom mjestu internoga šumarskoga kontrolora, a zatim do 1.1.1991. potpredsjednik je Poslovodnog odbora Š. G. "Mojica Birta" Bjelovar.
 Od početka 1991. g. zaposlen je u J. P. "Hrvatske šume" Uprava šuma Bjelovar kao savjetnik za uzgoj šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HŠD – ogranak Bjelovar: Božidar Bačak, (1930 – 2004), ŠL 1-2/2005, s.130 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM