HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8676
ime B., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8676)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao8. 6. 1987.

 Sin Antuna. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji.
 Šumarstvo je počeo studirati na Š.F. u Zagrebu 1.10.1981. g. Diplomirao je 8.6.1987. Iz područja uzgajanje šuma napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom: "Šumski rezervat >Radiševo< - zaštita i gospodarenje".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM