HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8687
ime B., Dalibor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8687)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao2. 12. 1992.

član HŠD ogranak
Bjelovar

10.12.1992

Stručne službe UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Zlatka, po zanimanju bravara. Završivši srednju školu, odgojno-obrazovni smjer u Bjelovaru, upisao je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu 1.10.1986. g.
 Diplomirao je 2.12.1992. g. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Stabilizacija tla vapnom kod izgradnje šumskih cesta na području Uprave šuma Bjelovar". Zaposlen je u Šumariji Daruvar, Uprava šuma Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM