HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8699
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8699)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1966.
diplomirao1967.

 Sin Bogdana i Ljubice r. Ba-kic. Po nacionalnosti je Srbin, pravoslavne vjeroispovijesti. Roditelji su mu bili poljoprivrednici. Osnovnu je školu završio u Glini 1956. g., a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1960. g.
 Studirao je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu gdje je diplomirao 1967. g.
 Pripravnički staž obavio je u Šumariji Petrinja, a zatim je osam godina radio u Šumariji Hrvatska Dubica na poslovima poslovođe šumskih radova i pomoćnika upravitelja Šumarije. Nakon toga prešao je u Š. G. Sisak gdje je u Radnoj zajednici bio 12 godina rukovoditelj službe za nadzor, projektiranje i investicije. Od 1991. zaposlen je kao stručni suradnik u proizvodnom odjelu na poslovima građevinarstva i iskorišćivanja šuma u Šumariji Sisak, član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ĆELAP, Milan: Petar Baltić (1942 - 2001), ŠL 3-4/2002, s.244 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM