HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8706
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1929.
diplomirao10. 10. 1930.ŠF Zagreb
karijera1936.Oštrelj /BiH/
djelovao BiH

 Sin Mihaila, oficira i Nadežde.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1928.-29., a diplomirao 10.10.1930. g.
 Od 1936–1940. nalazio se je u Oštrelju (BiH). Od 1938. bio je ovlašteni inženjer šumarske struke, član Beogradske komore. Za vrijeme rata bio je ovlašteni šum. inženjer u tadašnjoj NDH, s prebivalištem u Potocima (BiH).
 Bio je član JŠU.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM