HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8712
ime B., Martina
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8712)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1991.
diplomirala1992.

član HŠD ogranak
Split

1996

UŠP Split

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Frane i Nede r. Bićanić. Hrvatica, katoličke vjeroispovijesti. Otac joj je visokokvalificirani električar, a majka operator u AOP-u HE "Peruča" Sinj. Osnovnu i srednju školu CUO "10. kolovoz" - kemijski smjer, završila je u Sinju 1986. g.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1992. g. iz područja dendrometrije, napisavši i obranivši diplomski rad pod naslovom "Izmjera šume u zemljama srednje Europe".
 Poslije diplomiranja zaposlila se kao revirnik pripravnik pri Šumariji Sinj, a zatim kao pomoćni taksator u Upravi šuma Split. Nakon sudjelovanja u izradi šumsko-gospodarske osnove G. J. "Šaknja rat" unaprijeđena je na mjesto taksatora u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Split.

 Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, s. 33, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG (kao BABIĆ Martina)
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM