HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8716
ime B., Marija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8716)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1988.
diplomirala22. 5. 1989.

član HŠD ogranak
Karlovac

16.07.1998

Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Martina. Hrvatica. Živjela je u Gospiću.
 Nakon završene ekonomske škole, upisala je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirala je 22.5.1989. g. iz uređivanja šuma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje i problemi park-šume Jasikovac, Gospić".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM