HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8717
ime BARIŠIĆ, Pavle
zvanje
zanimanje     
nadšumarnik i upravitelj gospodarstvenog ureda
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8717)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1848.Londžica /Našice/
umro1. 12. 1908.Mitrovica 
 Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu, građansku u Novoj Gradiški, a peti i šesti gimnazijski razred u Novom Sadu. Nakon toga završio je gospodarstvo u Križevcima, ali stupivši u praksu, opredijelio se za šumarstvo pa se vratio u Križevce i završio i šumarstvo.
 U Križevcima je osnovao društvo "Plug" kojemu je bio prvi predsjednik.
 U Šumarskom listu objavljuje 1879. g. te od 1885. do 1900. g. dvanaest članaka te četiri manja priloga. Obrađuje pitanja iz uzgajanja, uređivanja i iskorišćivanja šuma, a opširno je prikazao šumarski dio Milenijske izložbe u Budimpešti (1896.), te "Šumsku privredu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1889. godine", sto je objelodanio i kao poseban otisak. Po jedan članak objavio je i u Forstwirtschaftliches Blatt (1879.), Oest.-Ung. Central-blatt für Walderzeugnisse i u Echo forestier. Pisao je i za nestručnjake u novinama Glas naroda (1872.-1874.), Gospodarskom listu i u Agramer Zeitungu. G. 1883. izdao je u Mitrovici popularnu knjižicu Naša oranica, kako je postala i od čega je složena.
 Izuzimajući dvogodišnje njegovo službovanje kao općinskoga šumara u Čereviću, Barišić je proveo svoj radni vijek kod petrovaradinske imovne općine i to: od 1875.-1885. g. kao šumar u Klenku, a nadalje do 1900. g. bio je nadšumar procjenitelj; od 1900. do smrti 1908. bio je upravitelj Gospodarstvenog ureda i to najprije kao šumarnik, a od 27.1.1908. g. kao nadšumarnik.
 Bio je načitan praktičar i teoretičar šumarstva.
 U praksi je najprije posvetio pozornost neracionalnom korištenju šuma, naročito hrastovine. U tome je uspio.
 Bio je aktivan član Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, (O. Piškorić).

1Saobćuje P. Barišić, taksator, 1885: Studija o nestajanju triesla u oguljenoj kori.. Š.L. 1, s.5 PDF
2iz francezkog preveo Pavle Barišić, 1887: Procjena obtikovine;. Š.L. 1, s.11 PDF
3Piše Pavao Barišić, 1887: Glas iz petrovaradinske imovne obćine glede potežkoća kod ušumljivanja i drugih poslovanja.. Š.L. 5, s.199 PDF
4Razpravlja Pavle Barišić., 1889: Bilješke s izložbe.. Š.L. 7, s.294 PDF
5Barišić Pavle, 1890: Šumska privreda na svjetskoj izložbi u Parizu 1889.. Š.L. 1, s.19 PDF
6ŠUMSKA PRIVREDA NA SVJETSKOJ IZLOŽBI U PARIZU 1889. ; ŠUMARSKI LIST, ZAGREB 1890. BIB
7Sastavio Pavle Barišić., 1896: Nacrt za reviziju gospodarstvenih osnova petrovaradinske imovne obćine.. Š.L. 1, s.1 PDF
8Piše Pavle Barišić, nadšumar-procjenitelj, 1896: Šumarske viesti sa milenijske izložbe u Budimpešti.. Š.L. 7, s.257 PDF
9Piše Pavle Barišić, 1898: Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.. Š.L. 4, s.139 PDF
10Bilješke s izložbe. Š.L. 1899., s. 294-301.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Metlaš, J.: Barišić Pavle. Š.L. 1909., s. 81-90.
 Metlaš: Barišić P. (1848-1908). P. S. S., s. 122-127, Zagreb, 1926.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija. Zagreb, 1948.
 Piškorić, O.: Barišić Pavle, HBL. l, s. 470.
 *** ŠE I, JLZ Zagreb, 1980., s. 73.
 *** ŠL 1984., s. 249-251.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 702, 709, 711, 712, 719.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Pavle Barišić, nadšumarnik, ŠL 3/1909, s.81 PDF
 

 Šumarski stručnjak iz Londžice, rođen oko 1853. Naukovao je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima koje završava 1873. Bio je šumar praktičar najviše pri Imovnoj općini u Petrovaradin, odnosmo do kraja života u Gospodarstvenom uredu Imovne općine u Sremskoj Mitrovici, najprije na uređivanju šuma, a zatim kao upravitelj. Svojim gospodarskim osnovama je uveo racionalno gospodarenje hrastovim šumama radi što veće proizvodnje visokokvalitetne »slavonske hrastovine«, a prirodno pomlađivanje posječenih šuma zamijenio je umjetnim.   IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM