HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8718
ime B., Šimo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8718)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
apsolvirao1992.
diplomirao3. 11. 1993.

član HŠD ogranak
Osijek

1993

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Matin. Hrvat. Potječe iz seoske obitelji. Srednju šumarsku školu završio je u Karlovcu 1985. g.
 Šumarstvo je upisao na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu 1.10.1985., a diplomirao je 3.11.1993. g. Napisao je i obranio diplomski rad iz dendrometrije pod naslovom "Trend debljinskog prirasta zdravih i oštećenih stabala hrasta kutnjaka u G. J. Sjeverni Dilj, Šumarije Đakovo".
 Zaposlen je kao revirnik u Šumariji Đakovo, U. Š. Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM