HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8720
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8720)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao10. 12. 1987.

član HŠD ogranak
Bjelovar

26.05.1988

Vanjski član

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marije r. Štivan. Hrvat, katolik. Otac mu je kvalificirani radnik-poljoprivrednik, a majka domaćica.
 Osnovnu je školu završio u Ivanskoj 1978. g., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1982. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Diplomirao je 10.12.1987. g. iz uređivanja šuma. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Zelenilo Bjelovara u prostornim planovima".
 G. 1992. upisao je i poslijediplomski studij iz znanstvene organizacije i ekonomike šumarstva, a naslov magistarskog rada glasio je "Organizacija rada na šumskom reviru".
 Nakon završetka studija zaposlio se kao pripravnik u R. J. Građevinarstvo, Uprava šuma Bjelovar, gdje se zadržao deset mjeseci, a preostala dva mjeseca bio je u Odjelu za uređivanje šuma pri U. S. Bjelovar. Po isteku pripravničkog staža nije radio četiri mjeseca, a onda je prihvatio posao taksatora sa srednjom stručnom spremom na vrijeme od godinu dana. S promjenom političkog režima dobio je stalan posao s odgovarajućom stručnom spremom, isto kao taksator, u Odjelu za uređivanje šuma.
 G. 1991. prešao je raditi na radno mjesto revirnika u Šumariji Ivanska, gdje je radio do zaključenja Leksikona (1995.).
 Član je H. Š. D.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM