HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8721
ime BARTOVČAK, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8721)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 6. 1932.Gola /Koprivnica/
apsolvirao1955.
diplomirao1. 10. 1955.
karijera1955.Šumarija Ćeminacupravitelj
1957.ŠG Mojica Birta Bjelovarupravitelj šumarije, uređivanje, uzgajanje šuma
umirovljen1988.
umro12. 11. 2015.Zagreb Sin Juraja i Elizabete r. Kopričanec. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Bjelovaru 1943. g. Državnu realnu gimnaziju pohađao je u Bjelovaru i maturirao 1951. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1954.-55., a diplomirao 1.10.1955. g.
 Poslije diplomiranja započeo je raditi u Lovno-šumskom gospodarstvu "Košutnjak" - Bilje u Baranji (1955.-56.). Bio je upravitelj Šumarije u Čemincu (sada Beli Manastir).
 God. 1957. dolazi u Bjelovar, gdje radi u Sekciji za uređivanje šuma, a 1959. g. premješten je za upravitelja Šumarije Ivanska koja je bila u sastavu Šumsko-privrednog poduzeća "Mojica Birta" Bjelovar. Na tom je mjestu ostao tijekom 1960. g.
 Od 1961. stalno je zaposlen dugi niz godina kao referent za uzgoj šuma u Š. G. Bjelovar, a 1985. g. unaprijeđen je za savjetnika za uzgoj šuma u istom poduzeću. Zbog narušenog zdravlja 1988. g. odlazi u invalidsku mirovinu i seli se u Zagreb.
 Od početka 1991. god. do kraja 1995. g. bio je povremeno član stručnih komisija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za pregled izrađenih elaborata redovnih i izvanrednih osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama.

1D. Bartovčak, 1973: Rasadnička proizvodnja četinjača na području Šumskog gospodarstva Bjelovar s posebnim osvrtom na rasadnik »Šljukingon«. Š.L. 3-4, s.73 PDF
2D. Bartovčak, 1977: Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.. Š.L. 3-4, s.171 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM